Průsečíky grafu s osou \(x\)

Průsečíky s osou \(x\) určíme snadno pomocí vyřešení kvadratické rovnice:

\(0=ax^2+bx+c\)

\(D=b^2-4ac\)

\(x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}\)