Funkce monotonní

Funkci nazveme monotónní tehdy, když je rostoucí, klesající, nerostoucí nebo neklesající.