Příklady

 1. Je dán předpis funkce \(f:y=2x^2-x+3\).
  Určete, které body leží na grafu této funkce.
  \(A=[-1;3]\)  Zobrazit řešení
  \(B=[2;3]\)  Zobrazit řešení
  \(C=[2;9]\)  Zobrazit řešení
  \(D=[3;18]\)  Zobrazit řešení
  \(E=[3;2]\)  Zobrazit řešení
 2. Je dán předpis funkce \(f:y=x^2-2x-1\).
  Určete, které body leží na grafu této funkce.
  \(A=[-1;1]\)  Zobrazit řešení
  \(B=[-1;0]\)  Zobrazit řešení
  \(C=[-1;2]\)  Zobrazit řešení
  \(D=[1;-4]\)  Zobrazit řešení
  \(E=[3;4]\)  Zobrazit řešení
 3. Je dán předpis funkce \(f:y=0,5x^2-2\).
  Načrtněte graf této funkce. Zobrazit řešení
 4. Je dán předpis funkce \(f:y=-3x^2+6x\).
  Načrtněte graf této funkce. Zobrazit řešení
 5. Je dán předpis funkce \(f:y=-3x^2+12x-9\).
  Načrtněte graf této funkce. Zobrazit řešení
 6. Je dán předpis funkce \(f:y=3x^2-6x+5\).
  Načrtněte graf této funkce. Zobrazit řešení
 7. Jsou dány tři body \(A=[1;-5]\), \(B=[0;1]\), \(C=[-4;-15]\). Určete předpis kvadratické funkce, jejíž graf prochází těmito body. Zobrazit řešení
 8. Pletivem dlouhým 8 m máme ohradit obdélníkový záhon, jehož jednu stranu tvoří zeď. Jaké by měly být rozměry záhonu, aby jeho obsah byl maximální? Zobrazit řešení