Aktuality

Už brzy se budeme těšit. Každý týden v N5

Máte-li specifické potřeby, dejte nám, prosím, vědět co nejdříve.

Teorie

25. Skupinová práce na teoretické úložky
25. řešení

Taylor

24. Taylorův polynom + limity 2
24. řešení

23. Taylorův polynom + limity
23. řešení

22. Taylorův polynom
22. řešení
Úvodní příklady
Tabulka s Taylorovými řadami
Geogebra - Taylor exponenciely
Geogebra - Taylor geometrická řada
Wikipedia - Taylor s obrázky
Přiřaď Funkci + Taylorův rozvoj
Pexeso Funkce + Taylorův rozvoj
Těžší pexeso graf + Taylorův rozvoj

Derivace

21. Průběh funkce trošku jinak
21. řešení

19. Průběh funkce
19. řešení
Další příklady na průběh
19. potřebná teorie
Průběh funkce doc. Rokyty

18. L'Hospital + Heine
18. řešení - opraveno (1q)

17. Derivace 2
17. řešení
Geogebra k ukázce

16. Derivace
16. řešení

Funkce

15. VOLSF - fg
15. řešení - opravena okolí

14. VOLSF - exp, log
14. řešení - dopsány VOLSF
Grafy v geogebře

12. VOLSF
12. řešení
Grafy v geogebře

11. Limity funkcí - Odmocniny
11. řešení

10. Limity funkcí - úvod
10. řešení
Pexeso na funkce
10. rychlé otázky na limity
Epsilon -- delta definice limity - geogebra
Geogebra k př. 4

Posloupnosti

9. rekurentní posl. celá část
9. řešení - opraveny překlepy v 3c, 3f
Geogebra - celá část
Geogebra - ukázka
Geogebra - příklady 1a
Geogebra - příklady 1e

8. limsup, liminf
8. řešení
Geogebra - limsup příklady
Geogebra - limsup definice
Geogebra - vzorový příklad

7. éčko
7. řešení

6. Škála
6. řešení
Růstová škála - geogebra

5. Limita posloupnosti
5. řešení - 13. 11. opraveno (4d)
Definice limity geogebra

Úvod

4. Indukce, Sup+Inf
4. řešení

3. Logika a zobrazení
3. řešení

2. Hyperbolické funkce
2. řešení
Geogebra

1. Cyklometrické funkce
1. řešení
1. prezentace
Jednotková kružnice
Tabulka cyklometrických funkcí
Geogebra
Geogebra - skládání

Zápočtové písemky

2. písemka
2. vzorová písemka
2. vzorová písemka - řešení

1. písemka
1. vzorová písemka
1. vzorová písemka - řešení

Letošní program

Harmonogram s daty jako tabulka

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Konzultační hodiny

Stačí napsat, nějaké vhodné datum pro konzultace už dohodneme. Nebo to zvládneme přes e-mail rovnou. A konzultujeme i přes zkouškové.

Zápočet

K získání zápočtu je potřeba napsat 2 zápočtové písemky, každou alespoň na 50%. V případě neúspěchu je možné si obě písemky jednou opravit.

A aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí alespoň 24 cvičení, dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Sbírky příkladů a něco teorie

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Techambition - vizualizace a applety, SŠ + derivace
  • HELM Workbooks

ConcepTests

Posloupnosti, řady, limity funkcí, derivace, průběh, Taylor

Teorie z Wiki

Úvod - důkazy, indukce, relace

  • Vzorový příklad na indukci
  • Indukce - neřešené příklady na dokazování indukcí
  • Výroky - neřešené příklady na dokazování platnosti jednodušších výroků
  • Množiny - neřešené příklady na dokazování vztahů mezi množinami, obrazy vzory
  • Diskrétka - relace - neřešené příklady na relace ve skriptech k diskrétní matematice

Řady, Taylorův rozvoj

Číselné řady

Limity a derivace funkce

Applety

Průběh funkce

L'Hospital, Taylorův rozvoj

Odkazy