Aktuality

Už brzy se budeme těšit. Každý týden v N5

Máte-li specifické potřeby, dejte nám, prosím, vědět co nejdříve.


Letošní program

Harmonogram s daty jako tabulka

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Konzultační hodiny

Stačí napsat, nějaké vhodné datum pro konzultace už dohodneme. Nebo to zvládneme přes e-mail rovnou. A konzultujeme i přes zkouškové.

Zápočet

K získání zápočtu je potřeba napsat 2 zápočtové písemky, každou alespoň na 50%. V případě neúspěchu je možné si obě písemky jednou opravit.

A aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí alespoň 24 cvičení, dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Sbírky příkladů a něco teorie

  • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
  • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
  • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
  • Techambition - vizualizace a applety, SŠ + derivace
  • HELM Workbooks

ConcepTests

Posloupnosti, řady, limity funkcí, derivace, průběh, Taylor

Teorie z Wiki

Úvod - důkazy, indukce, relace

  • Vzorový příklad na indukci
  • Indukce - neřešené příklady na dokazování indukcí
  • Výroky - neřešené příklady na dokazování platnosti jednodušších výroků
  • Množiny - neřešené příklady na dokazování vztahů mezi množinami, obrazy vzory
  • Diskrétka - relace - neřešené příklady na relace ve skriptech k diskrétní matematice

Řady, Taylorův rozvoj

Číselné řady

Limity a derivace funkce

Applety

Průběh funkce

L'Hospital, Taylorův rozvoj

Odkazy