MFF UK

Texty k přednáškám z Úvodu do komplexní analýzy

Zimní semestr 2017/2018


I. Úvod
Úvod k Úvodu do komplexní analýzy
I.1 Těleso komplexních čísel
I.2 Komplexní funkce reálné proměnné
I.3 Komplexní funkce komplexní proměnné

         Důkaz základních vlastností komplexních čísel
         Zápisy komplexního čísla a vlastnosti základních funkcí na C
         Důkaz Větičky I.1 a I.2
         Důkaz Věty I.3

II. Mocninné řady a elementární holomorfní funkce
II.1 Mocninné řady - připomenutí
II.2 Elementární celé funkce

         Důkaz Věty II.1 a II.2
         Důkaz Věty II.3
         Důkaz Věty II.4
II.3 Logaritmus, argument, obecná mocnina
         Důkaz Věty II.5
         Důkaz Větičky II.6

Příklady pro porozumění látce - Kapitoly I a II

III. Křivkový integrál a vlastnosti holomorfních funkcí
III.1 Křivky a křivkový integrál v C
         Poznámky k definici integrálu podél cesty
         Důkaz Větiček III.1-III.3
         Důkaz Věty III.4
         Důkaz Věty III.5
III.2 Integrály a křivkové integrály závislé na parametru
         Důkaz Věty III.6
         Důkaz Věty III.7
III.3 Spojité větve logaritmu, index bodu ke křivce
         Důkaz Věty III.8 a Větičky III.9
         Důkaz Věty III.10
         Důkaz Věty III.11
III.4 Lokální Cauchyova věta a její důsledky
         Důkaz Věty III.12 a jejího důsledku
         Důkaz Věty III.13
         Důkaz Vět III.14, III.15 a jejich důsledků
         Důkaz Věty III.16
         Důkaz Vět III.17, III.18 a následující poznámky
         Důkaz Věty III.19 a jejího důsledku
         Důkaz Vět III.20-III.22
         Důkaz Věty III.23
         Důkaz Věty III.24 a následující poznámky

Příklady pro porozumění látce - Kapitola III

IV. Izolované singularity, reziduová věta, Laurentovy řady
IV.1 Rozšíření C o , Riemannova sféra
         Důkaz Věty IV.1
IV.2 Izolované singularity holomorfních funkcí, rezidua
         Důkaz Věty IV.2
         Důkaz Věty IV.3 (včetně předcházejících poznámek)
         Důkaz Věty IV.4
IV.3 Limity některých integrálů
         Důkaz Lemmat IV.5 a IV.6
         Důkaz Lemmatu IV.7 a následující poznámky
IV.4 Laurentovy řady a funkce holomorfní v mezikruží
         Důkaz Větičky IV.8
         Důkaz Větičky IV.9
         Důkaz Věty IV.10
         Důkaz Věty IV.11
         Důkaz Věty IV.12
         Důkaz Věty IV.13

Příklady pro porozumění látce


V. Globální Cauchyova věta, Cauchyův vzorec a jejich aplikace
V.1 Řetězce a cykly
         Důkaz Věty V.1
V.2 Globální vlastnosti holomorfních funkcí
         Důkaz Věty V.2 a následujících poznámek
         Důkaz Vět V.3 a V.4
         Důkaz Lemmatu V.5 a Vět V.6 a V.7
         Důkaz Vět V.8-V.11