MFF UK

Témata pro bakalářské a diplomové práci jsou vypsána ve Studijním informačním systému.


Po osobní domluvě lze vypsat bakalářskou nebo diplomovou práci i na jiné téma.


Témata bakalářských prací pro studenty IES FSV UK jsou vypisována po osobní dohodě. Práce tohoto typu spočívají v nastudování a vyložení nějaké oblasti matematiky a aplikací této oblasti v ekonomických modelech. Přesnější specifikace bude provedena při osobní konzultaci s případnými zájemci.


Témata pro doktorandské práce jsou vypisována po osobní dohodě. Měla by se týkat funkcionální analýzy, topologie a/nebo souvisejích oblastí. Případní zájemci se mohou inspirovat vypsanými tématy pro diplomové práce.

Doktorandské práce

Marek Cúth: Separabilní redukce, systémy projekcí a retrakcí, 2010-2014 (obhájeno 29.5.2014 na KMA MFF UK)


Martin Rmoutil: Výjimečné množiny v matematické analýze, 2010-2014 (obhájeno 11.9.2014 na KMA MFF UK)


Hana Krulišová (Bendová): Kvantitativní vlastnosti Banachových prostorů, 2012-2016 (obhájeno 29.9.2016 na KMA MFF UK)


Jindřich Lechner: Konvexní obálky množin, 2013-


Vojtěch Kovařík: Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů, 2014-


Jacopo Somaglia: Rich families of projections and retractions, 2015-

Diplomové práce

Marek Cúth: Separabilní redukce ve funkcionální analýze, 2008-2010 (obhájeno na KMA MFF UK)
(Udělena Cena děkana za nejlepší diplomovou práci v roce 2009/2010.)


Hana Bendová: Nové míry slabé nekompaktnosti, 2010-2012 (obhájeno na KMA MFF UK)


Zdeněk Silber: Konvexní množiny v duálních Banachových prostorech, 2017-


Bakalářské práce

Jindřich Jurkovič: Teorie optimálního řízení v ekonomické aplikaci (obhájeno v roce 2008 na IES FSV UK)


Ivan Kutasov: Soustavy diferenčních rovnic a jejich aplikace v ekonomických modelech (obhájeno v roce 2009 na IES FSV UK)


Tomáš Doležal: Coordination Games and its Applications in Economics (obhájeno v roce 2011 na IES FSV UK)


Karolína Dvořáková: Topologie definované pomocí ideálů (obhájeno v roce 2012 na MFF UK)


Jan Šedek: Model koordinace věřitelů - diskrétní případ a limitní chování (obhájeno v roce 2013 na IES FSV UK)
(Práce byla odměněna v rámci soutěže České spořitelny za rok 2013.)