MFF UK

Základní informace k organizaci kurzu

Kurz je vyučován v rozsahu 2/2, tj. jedna dvouhodinovka přednášky a jedna dvouhodinovka cvičení týdně. Během přednášky bude vykládána teorie podle sylabu, který je podrobně rozpracován v textech k přednášce (zde). Během cvičení budou počítány ilustrativní příklady, jejich část bude věnována studentským referátům a v případě potřeby může být část cvičení využita jako pokračování přednášky. Informace ke cvičení, referátům a zápočtům jsou zde.