MFF UK

Cvičení a zápočty

Na cvičeních budou počítány zejména příklady ilustrující teorii z přednášky, část cvičení bude využita pro doplnění teorie z přednášky. Částí náplně cvičení budou i referáty studentů.


Zápočet lze získat za přednesení referátu.


Nabízená témata referátů:

   1. Konformní ekvivalence mezikruží

   2. Konjugované funkce

   3. Typické hraniční chování omezených holomorfních funkcí

   4. Vyšetření analytické funkce “√(1+√z)”

   5. Modulární funkce a malá Picardova věta

   6. Polynomiální konvexita