\begin{align} \end{align}

Substitúcia na základný typ

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou \(t \in \mathbb{R}\):

1. \(\cos 3t=1\)

Riešenie


2. \(\sqrt{2}\cos(4\pi+2t)=-1\)

Riešenie


3. \(\cos (4\pi + \frac{\pi}{3})-\sqrt{3}=0\)

Riešenie


4. \(\sin(2t-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

Riešenie


5. \({\rm tg}\: (1+t)=\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Riešenie