\begin{align} \end{align}

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou \(t \in \mathbb{R}\):

1. \(\sin t = -1\)

Riešenie

2. \(\cos t= \frac {\sqrt{3}}{2}\)

Riešenie

3. \({\rm tg}\: t= \frac {\sqrt{3}}{3}\)

Riešenie

4. \({\rm cotg}\: t= 1\)

Riešenie

5. \(2\frac{\large\cos t-1}{3}-4\frac{\large\cos t+1}{2}= -1 -\cos t\)

Riešenie

6. Riešte rovnicu s neznámou t a výsledok zapíšte v stupňovej miere s presnosťou na minúty: \(\cos t = 0,242\ 5\)

Riešenie

7. Riešte rovnicu s neznámou t na intervale \(\langle 0;2\pi\rangle\) a výsledok zapíšte v oblúkovej miere s presnosťou na dve desatinné miesta: \(\sin t = 0,987\ 6\)

Riešenie