\begin{align} \end{align}

Použitie stránky

Táto webová stránka obsahuje obsah umiestnený v menu na ľavom okraji, ktorý je súčasťou každej časti. Práca je členená na teoretickú a praktickú časť. Súčasťou práce sú interaktívne prvky v rôznej podobe:

- formou odkazov, ktoré sú podčiarknuté, napríklad odkaz na goniometrické vzorce ,

- formou krokovaných riešeni, ktoré sa objavujú pri úlohach určených k precvičovaniu:

kliknutím na dané tlačítko sa nám zobrazí prvý alebo ďalší krok riešenia úlohy,
kliknutím na dané tlačítko zobrazíme celé riešenie úlohy,
kliknutím na dané tlačítko skryjeme všetky odkryté kroky riešenia úlohy.

- a v testoch, ktoré sú určene k precvičovaniu získaných znalosti.

Súčasťou týchto webových stránok sú aplety, ktoré sú vytvorené programom GeoGebra. K ich správnemu zobrazeniu je nutné mať v počitači nainštalovanú Javu a v priehľadači povolený JavaScript. Pre zápis matematických výrazov je použitá technologia jsMath.

V prípade problémov s načítaním apletov alebo matematických výrazov doporučujem obnovenie stránky (reload).

Pre návrat na začiatok kapitoly doporučujem používať klávesu Home.