\begin{align} \end{align}

Teória

V tejto kapitole si uvedieme prehľad základných vlastností goniometrických funkcií a vzťahov medzi nimi, taktiež sa môžme dozvedieť základné tabuľkové hodnoty goniometrických funkcií a uvedieme si základné definície goniometrických rovníc a goniometrických nerovníc.

Súčasťou teoretickej časti sú aj základné informacie o cyklometrických, hyperbolických a hyperbolometrických funkciach.