\begin{align} \end{align}

Dvojnásobný argument

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou \(t \in \mathbb{R}\):

1. \(\sin t + \sin 2t = 0\)

Riešenie


2. \(-1 = \cos 2t - \cos t\)

Riešenie


3. \(\sin^4 t - \cos^4 t =\cos^2 2t\)

Riešenie


4. \((1 + \cos 2t)\sin t = 4\cos^2 t\)

Riešenie


5. \(1 - \cos 2t = \sin 2t \sin t\)

Riešenie