\begin{align} \end{align}

Súčet a rozdiel goniometrických funkcií, súčtové vzorce

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou \(t \in \mathbb{R}\):

1. \(\cos (4t + 60^\circ) = \cos t\)

Riešenie


2. \(-\sin 2t = \sin 10t\)

Riešenie


3. \(\sin \left (t + {\pi \over 4} \right)\cos \left (t + {\pi \over 4} \right) = {1 \over 4}\)

Riešenie


4. \(\sin \left (t + 45^\circ \right) + \sin \left (t - 45^\circ \right) = {\sqrt{2} \over 2}\)

Riešenie


5. \({\rm tg}\: (t + {\pi \over 6})\ {\rm tg}\: (t - {\pi \over 3}) = 1\)

Riešenie