\begin{align} \end{align}

Hyperbolické funkcie

Úloha 1

Zisti predpis funkcie, ktorá je vykreslená na obrázku!

a)


\(y = {\rm sinh}\: x -1 \)
\(y = 2{\rm sinh}\: x -1\)
\(y = 2{\rm sinh}\: x -2\)

b)


\(y = {\rm cosh}\: x -1\)
\(y = \frac {1}{2}{\rm cosh}\: x -2\)
\(y = {\rm cosh}\: x -2 \)

c)


\(y = {\rm tgh}\: x - 1\)
\(y = 2{\rm tgh}\: x - 1\)
\(y = 2{\rm tgh}\: x\)

d)


\(y = |{\rm cotgh}\: x\ + 1| \)
\(y = |{\rm cotgh}\: x\ - 1|\)
\(y = |{\rm cotgh}\: x| \)

Úloha 2

Zisti, ktorý graf odpovedá zadanému predpisu funkcie!

a)

\( f(x) = {\rm sinh}\: x + 1 \)

b)

\( f(x) = -{\rm cosh}\: x +2 \)

c)

\( f(x) = |{\rm tgh}\: x| \)