\begin{align} \end{align}

Goniometrické funkcie

Úloha 1

Priraď správnu funkčnú hodnotu:

ABC DEFGH
\({\sqrt{3} \over 3}\) \({\sqrt{3} \over 2}\) \({\sqrt{2} \over 2}\) \(-1\) \(0\) \({1 \over 2}\) \(1\) \(\sqrt{3}\)
a) \(\sin \large {\pi \over 6}\)
b) \(\cos \large {\pi \over 4}\)
c) \({\rm tg}\: \large {\pi \over 3}\)
d) \({\rm cotg}\: \large {\pi \over 3}\)
e) \(\sin \large {3\pi \over 2}\)
f) \(\cos \large {\pi \over 6}\)
g) \({\rm tg}\: \pi \)
h) \({\rm cotg}\: \large {\pi \over 4}\)

Úloha 2

Urči riešenie danej rovnice s neznámou \(x \in \mathbb{R}\):

a)\(\cos x = -1\)

\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ 0 + 2k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ -{\pi \over 2} + 2k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ -\pi + 2k\pi \right \}\)

b)\(\sin x = {\sqrt{3} \over 2}\)

\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ {\pi \over 6} + 2k\pi; {5 \over 6}\pi + 2k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ {\pi \over 3} + 2k\pi; {2 \over 3}\pi + 2k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ {\pi \over 4} + 2k\pi; {3 \over 4}\pi + 2k\pi \right \}\)

c)\({\rm tg}\: x = 1\)

\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ 2k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ {\pi \over 2} + k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ {\pi \over 4} + k\pi \right \}\)

d)\({\rm cotg}\: x = -1\)

\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ {3 \over 4}\pi + 2k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ -{\pi \over 4} + k\pi \right \}\)
\(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} \left \{\ {\pi \over 4} + k\pi \right \}\)

Úloha 3

Zisti akému zadaniu odpoveda červenou farbou vyznačené riešenie na jednotkovej kružnici.

a)


\(\sin x \geq {1 \over 2}\)
\(\cos x > {1 \over 2}\)
\(\sin x > {1 \over 2}\)

b)


\(\sin x \leq 0\)
\(\cos x > 0\)
\(\cos x < 0 \)

c)


\(\cos x \leq 1\)
\({\rm tg}\: x \leq 1\)
\({\rm cotg}\: x \leq 1 \)

Úloha 4

Rozhodni, či dané tvrdenie je pravdivé:

a) \(\sin {\pi \over 6} = {1 \over 2}\)
ano
nie
b) Funkcia sínus je pre \(x \in \mathbb{R}\) nepárna.
ano
nie
c) Funkcia tangens je pre \(x \in \mathbb{R}\) neohraničená.
ano
nie
d) Funkcia kotangens je pre \(x \in \mathbb{R}\) rastúca na celom definičnom obore.
ano
nie
e) Funkcia kosínus je pre \(x \in \mathbb{R}\) neohraničená.
ano
nie
f) \(\cos 180^\circ = -1\)
ano
nie
g) \(\rm tg {\large\pi \over 2} = 0\)
ano
nie
h) \({\rm cotg}\: x = \large{\frac {\sin x} {\cos x}}\)
ano
nie

Úloha 5

Zisti predpis funkcie, ktorá je vykreslená na obrázku!

a)


\(y = 2{\rm sin}\: x - 1 \)
\(y = 2{\rm cos}\: x - 1 \)
\(y = 2{\rm cos}\: x \)

b)


\(y = |{\rm sin}\: x | - \frac {1}{2} \)
\(y = |{\rm sin}\: x - 1 | \)
\(y = |{\rm sin}\: x - \frac {1}{2} | \)

c)


\(y = {\rm cos}\: (x + \frac {\pi}{6})\)
\(y = {\rm cos}\: (x + \frac {\pi}{4})\)
\(y = {\rm cos}\: (x + \frac {\pi}{3})\)

d)


\(y = {\rm cos}\: (x + \frac {\pi}{4}) - 1\)
\(y = {\rm cos}\: (x + \frac {\pi}{3}) - 1\)
\(y = {\rm cos}\: (x + \frac {\pi}{6}) - 1\)

e)


\(y = 2{\rm tg}\: x - 1\)
\(y = {\rm tg}\: x - 1\)
\(y = 2{\rm tg}\: x \)

f)


\(y = {\rm tg}\: (x + \frac {\pi}{3})\)
\(y = {\rm tg}\: (x + \frac {\pi}{4})+ 1\)
\(y = {\rm tg}\: (x + \frac {\pi}{3})+ 1\)

g)


\(y = 1 - {\rm cotg}\: x \)
\(y = 2 - {\rm cotg}\: x \)
\(y = {\rm cotg}\: x \)

h)


\(y = |{\rm cotg}\: x - 1 |\)
\(y = |{\rm cotg}\: x + 1 |\)
\(y = 2|{\rm cotg}\: x - 1 |\)

Úloha 6

Zisti, ktorý graf odpovedá zadanému predpisu funkcie!

a)

\( f(x) = |{\rm sin}\: x + \frac {\pi}{6} | \)

b)

\( f(x) = 2{\rm cos}\: x + \frac {\pi}{4} \)

c)

\( f(x) = \frac {1}{2} {\rm tg}\: x + 1 \)

d)

\( f(x) = 2{\rm cotg}\: x -1 \)