\begin{align} \end{align}

Zoznam použitej literatúry