\begin{align} \end{align}

Hyperbolometrické funkcie

Úloha 1

Zisti predpis funkcie, ktorá je vykreslená na obrázku!

a)


\(y = {\rm argsinh}\: x +1 \)
\(y = {\rm argsinh}\ x \)
\(y = 2{\rm argsinh}\ x \)

b)


\(y = {\rm argcosh}\ x \)
\(y = 2{\rm argcosh}\ x \)
\(y = 2{\rm argcosh}\ x -1 \)

c)


\(y = |{\rm argtgh}\ x| + 1\)
\(y = |{\rm argtgh}\ x\ + 1|\)
\(y = |{\rm argtgh}\ x |\)