\begin{align} \end{align}

Substitúcia na kvadratickú rovnicu

Úlohy

Riešte rovnice s neznámou \(t \in \mathbb{R}\):

1. \(2\sin^2 t + 3\cos t = 0\)

Riešenie


2. \(2\sin^2 t -\cos^2 t - 4\sin t +2 = 0\)

Riešenie


3. \(12\sin^4 t + \sin^2 t - 1 = 0\)

Riešenie


4. \({\rm tg}\: t + {\rm cotg}\: t = 2\)

Riešenie


5. \(2\sin t\ {\rm tg}\: t + 4\cos t -5 = 0\)

Riešenie