\begin{align} \end{align}

Zložitejšie goniometrické nerovnice

Pri riešeni zložitejších goniometrických nerovníc využívame znalosti, ktoré sme získali pri riešení goniometrických rovníc a základných goniometrických nerovníc. Postupnou úpravou prevedieme zložitejšiu goniometrickú nerovnicu na základný typ goniometrických nerovníc. Kapitola obsahuje vzorové vyriešene príklady a taktiež aj úlohy určené k precvičovaniu, ktoré sú obohatené riešenim.