\begin{align} \end{align}

Hyperbolometrické funkcie

Sú to funkcie \(y = {\rm argsinh}\: x\) (čítame argument hyperbolického sínusu), \(y = {\rm argcosh}\: x\) (čítame argument hyperbolického kosínusu), \(y = {\rm argtgh}\: x\) (čítame argument hyperbolického tangensu), \(y = {\rm argcotgh}\: x\) (čítame argument hyperbolického kotangensu), ktoré sú inverzné k hyperbolickým funkciam.

Definice

Funkcia \(y = {\rm argsinh}\: x\) je inverzná k funkcii \(x = \sinh y;\) je definovaná na \(\mathbb{R}\) . Teda: Ak \(x\) je reálne číslo, potom \(y = {\rm argsinh}\: x\) je to jednoznačne určené číslo \(y,\) pre ktoré \(\sinh y = x.\)

Definice

Funkcia \(y = {\rm argcosh}\: x\) je inverzná k funkcii \(x = \cosh x\) uvažovanej len na intervale \(<0, +\infty);\) je definovaná pre každé \(x\) z intervalu \(<-1, +\infty)\). Teda: Ak \(1\leq x <\infty,\) , potom \(y = {\rm argcosh}\: x\) je to jednoznačne určené číslo \(y\) z intervalu \(<0, +\infty),\) pre ktoré \(\cosh y = x.\)

Definice

Funkcia \(y = {\rm argtgh}\: x\) je inverzná k funkcii \(x = {\rm tgh}\: y;\) je definovaná pre každé \(x\) z intervalu \((-1, 1).\) Teda: Ak \(-1 < x < 1,\) potom \(y = {\rm argtgh}\: x\) je to jednoznačne určené číslo \(y,\) pre ktoré \({\rm tgh}\: y = x.\)

Definice

Funkcia \(y = {\rm argcotgh}\: x\) je inverzná k funkcii \(x = {\rm cotgh}\: y;\) je definovaná pre každé \(x,\) pre ktoré \(|x| > 1.\) Teda: Ak \(|x| > 1,\) potom \(y = {\rm argcotgh}\: x\) je to jednoznačne určené číslo \(y,\) pre ktoré \({\rm cotgh}\: y = x.\)


Základné vlastnosti hyperbolometrických funkcií

V tabuľke je uvedený prehľad základných vlastnosti hyperbolometrických funkcií.

Hyperbolometrická funkcia

\({\rm argsinh}\: x\)

\({\rm argcosh}\: x\)

\({\rm argtgh}\: x\)

\({\rm argcotgh}\: x\)

Definičný obor

\(\mathbb{R}\)

\(\left \langle 1, \infty \right)\)

\((-1, 1)\)

\((-\infty, -1)\cup (1, \infty)\)

Obor funkčných hodnôt

\(\mathbb{R}\)

\(\left \langle 0, \infty \right)\)

\(\mathbb{R}\)

\((-\infty, 0)\cup (0, \infty)\)

Monotónnosť

rastúca na celom \(\mathbb{R}\)

rastúca na intervale \(\left \langle 1, \infty \right)\)

rastúca na intervale \((-1, 1)\)

klesajúca na intervale\((-\infty, 0)\cup (0, \infty)\)

Grafy hyperbolometrických funkcií a ďalších funkcií

Poznámka

Grafy hyperbolometrických funkcií sú vytvorené pomocou programu GeoGebra, kde sa používa iné značenie hyperbolometrických funkcií. Preto napríklad funkcia \({\rm argtgh}\: x\) sa v GeoGebre značí ako \({\rm atanh}\: x.\)

Argument hyperbolického sínusu

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie argument hyperbolického sínusu.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm argsinh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

Poznámka

Grafy funkcií sú zobrazované pomocou apletu. V jednotlivých apletoch je možné pomocou posuvníkov meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d\) a všimnuť si tak správanie funkcií pri rôznych zmenách.

V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Argument hyperbolického kosínusu

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie argument hyperbolického kosínusu.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm argcosh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Argument hyperbolického tangensu

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie argument hyperbolického tangensu.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm argtgh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Argument hyperbolického kotangensu

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie argument hyperbolického kotangensu.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm argcotgh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com