\begin{align} \end{align}

Dvojnásobný argument

Pri tomto type úloh využívame vzorce pre dvojnásobný uhol, taktiež sa predpokladá znalosť predchádzajúcich typov úloh.

Príklad 1

Riešte goniometrickú rovnicu s neznámou \(x \in \mathbb{R}\):

\(\cos x + \sin 2x = 0\)

Riešenie

\(\cos x + 2\sin x\cos x = 0\) (Použili sme vzorec \(\sin 2x = 2\sin x \cos x\) .)

\(\cos x(1 + 2\sin x) = 0\) (Vytknuli sme pred zátvorku výraz obsahujúci funkciu kosínus.)

Využijeme vlastnosť, kedy sa súčin rovná nule (aspoň, keď jeden činiteľ je rovný nule). Odkiaľ plynie:

\(\cos x(1 + 2\sin x) = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0 \vee (1+2\sin x) = 0\)


Prvá možnosť:

\(\cos x = 0\)

Z grafu a z tabuľkových hodnôt funkcie kosínus plynie, že \(\cos x = 0 \Rightarrow x = {\pi \over 2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.\)


Druhá možnosť:

\(1 + 2\sin x = 0\)

Úpravou dostávame \(\sin x = -{1 \over 2}\)

Z grafu a z tabuľkových hodnôt funkcie kosínus plynie, že \(\sin x = -{1 \over 2} \Rightarrow x = {7 \over 6}{\pi} + 2k\pi; {11 \over 6}{\pi} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.\)


Výsledné riešenie zapíšeme v tvare: \(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\{\frac{\pi}{2}+k\pi; \frac{7}{6}{\pi}+2k\pi; \frac{11}{6}{\pi}+2k\pi \}\;.\)


Príklad 2

Riešte goniometrickú rovnicu s neznámou \(x \in \mathbb{R}\):

\(\sin 2x \cos x + \sin^2 x = 1\)

Riešenie

\(2\sin x\cos x\cos x = 1 - \sin^2 x\) (Použili sme vzorec \(\sin 2x = 2\sin x \cos x.)\)

\(2\sin x \cos^2 x = \cos^2\) (Použili sme vzorec \(\sin^2 x + \cos^2 x = 1.)\)

\(\cos^2 x(2\sin x - 1) = 0\)

Využijeme vlastnosť, kedy sa súčin rovná nule (aspoň, keď jeden činiteľ je rovný nule).

\(\cos^2 x(2\sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \cos^2 x = 0 \vee 2\sin x - 1 = 0\)


Prvá možnosť:

\(\cos^2 x = 0\)

\(\cos x = 0\)

Z grafu a z tabuľkových hodnôt funkcie kosínus plynie, že \(\cos x = 0 \Rightarrow x = {\pi \over 2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.\)


Druhá možnosť:

\(2\sin x -1 = 0\)

Úpravou dostávame \(\sin x = {1 \over 2}.\)

Z grafu a z tabuľkových hodnôt funkcie kosínus plynie, že \(\sin x = {1 \over 2} \Rightarrow x = {\pi \over 6} + 2k\pi; {5 \over 6}{\pi} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.\)


Výsledné riešenie zapíšeme v tvare: \(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\{\frac{\pi}{2}+k\pi; \frac{\pi}{6}+2k\pi; \frac{5}{6}{\pi}+2k\pi \}\;.\)


Príklad 3

Riešte goniometrickú rovnicu s neznámou \(x \in \mathbb{R}\):

\(2\sin 2x - 2\cos 2x = 2\)

Riešenie

\(4\sin x \cos x - 2(\cos^2 x - \sin^2 x) = 2\) (Použili sme vzorce \(\sin 2x = 2\sin x \cos x \) a \(\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.)\)

\(4\sin x \cos x - 2\cos^2 x + 2 \sin^2 x = 2\)

\(4\sin x \cos x - 2\cos^2 x + 2(1 - \cos^2 x) = 2\) (Použili sme vzorec \(\sin^2 x + \cos^2 x = 1.)\)

\(4\sin x \cos x - 4\cos^2 x + 2 - 2 = 0\)

\(4\cos x(\sin x - \cos x) = 0\)

Využijeme vlastnosť, kedy sa súčin rovná nule (aspoň, keď jeden činiteľ je rovný nule).

\(4\cos x(\sin x - \cos x) = 0 \Leftrightarrow 4\cos x = 0 \vee \sin x - \cos x = 0 \)


Prvá možnosť:

\(4\cos x = 0\)

Úpravou dostávame, že \(\cos x = 0\).

Z grafu a z tabuľkových hodnôt funkcie kosínus plynie, že \(\cos x = 0 \Rightarrow x = {\pi \over 2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.\)


Druhá možnosť:

\(\sin x - \cos x = 0\)

Po úprave dostávame:

\(\sin x = \cos x \)

Z grafu plynie, že \(\sin x = \cos x \Rightarrow x = {\pi \over 4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}. \)


Výsledné riešenie zapíšeme v tvare: \(K = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\{\frac{\pi}{2}+k\pi; \frac{\pi}{4}+k\pi \}\;.\)