\begin{align} \end{align}

Zložitejšie goniometrické rovnice

V tejto kapitole sa budeme venovať zložitejším goniometrickým rovniciam. Pomocou jednoduchých metod sa naučíme vyriešiť jednotlivé typy zložitejších goniometrických rovníc. Každá časť obsahuje vzorovo vyriešené príklady a v závere jednotlivých kapitol môžme nájsť úlohy určené k precvičovaniu, ktoré sú doprevadzané krokovaným riešením.