\begin{align} \end{align}

Cyklometrické funkcie

Úloha 1

Priraď správnu funkčnú hodnotu:

ABC DEFG
\({\pi \over 6}\) \({\pi \over 2}\) \(-{\pi \over 2}\) \({\pi \over 3}\) \(0\) \({\pi \over 4}\) \(\pi\)
a) \({\rm arctg}\: 1\)
b) \({\rm arcsin}\: -1\)
c) \({\rm arcsin}\: \large {1 \over 2}\)
d) \({\rm arccos}\: \large {1 \over 2}\)
e) \({\rm arccotg}\: 0\)
f) \({\rm arctg}\: 0 \)
h) \({\rm arccos}\: -1 \)

Úloha 2

Zisti predpis funkcie, ktorá je vykreslená na obrázku!

a)


\(y = -\arcsin x + 1 \)
\(y = -\arccos x + 1\)
\(y = \arccos x + 1\)

b)


\(y = {\rm arctg}\: x - 1\)
\(y = {\rm arctg}\: x + 1\)
\(y = 2{\rm arctg}\: x + 1\)

c)


\(y = \frac {1}{2} {\rm arcsin}\: x - 1 \)
\(y = \frac {1}{2} {\rm arccos}\: x - 1 \)
\(y = {\rm arccos}\: x - 1 \)

d)


\(y = {\rm arctg}\: x - 1 \)
\(y = 2{\rm arccotg}\: x - 2 \)
\(y = 2{\rm arctg}\: x - 2 \)

Úloha 3

Zisti, ktorý graf odpovedá zadanému predpisu funkcie!

a)

\( f(x) = 2{\rm arcsin}\: x \)

b)

\( f(x) = {\rm arccos}\: x - 1 \)

c)

\( f(x) = -2{\rm arctg}\: x \)

d)

\( f(x) = {\rm arccotg}\: x -1 \)