\begin{align} \end{align}

Goniometrické funkcie

Základné vlastnosti goniometrických funkcií

V tabuľke je uvedený prehľad základných vlastnosti goniometrických funkcií, ktoré využívame pri riešeni príkladov. Hodnoty argumentov uvádzame väčšinou v oblúkovej miere.

Goniometrická funkcia

\(\sin x\)

\(\cos x\)

\({\rm tg}\: x\)

\({\rm cotg}\: x\)

Definičný obor

\(\mathbb{R}\)

\(\mathbb{R}\)

\(\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\left ( -{\pi \over 2} + k\pi; {\pi \over 2} + k\pi \right ) \)

\(\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\left ( k\pi; (k+1)\pi \right ) \)

Obor funkčných hodnôt

\(\left \langle -1; 1 \right \rangle\)

\(\left \langle -1; 1 \right \rangle\)

\(\mathbb{R}\)

\(\mathbb{R}\)

Najmenšia perióda

\(2\pi\)

\(2\pi\)

\(\pi\)

\(\pi\)

Grafy goniometrických a ďalších funkcií

Poznámka

Grafy funkcií sú zobrazené na intervale \(<-2\pi; 2\pi>.\)

Sínus

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie sínus.

Graf funkcie \(y = \sin x\) nazývame sínusoida.

Zo sínusoidy môžme prečítať jej základné vlastnosti a porovnať ich tak s tabuľkou uvedenou na začiatku tejto kapitoly.

Funkcia \(f(x)= a \cdot \sin (b\cdot x + c) + d.\)

Takáto funkcia sa nazýva harmonická. V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Je dôležité si všimnuť ako sa mení samotný graf pri rôznych zmenach parametrov.


Kosínus

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie kosínus.

Graf funkcie \(y = \cos x\) nazývame kosínusoida.

Z kosínusoidy môžme prečítať základné vlastnosti funkcie kosínus a porovnať ich tak s tabuľkou uvedenou na začiatku tejto kapitoly.

Funkcia \(f(x)= a \cdot \cos (b\cdot x + c) + d.\)

Takáto funkcia sa nazýva harmonická. V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Opäť je dôležité si všimnuť správanie grafu funkcie pri rôznych zmenach parametrov.


Tangens

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie tangens.


Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm tg}\: (b\cdot x + c) + d.\)

V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

V prípade, že parametre \(a = 1, b = 1, c = 0, d = 0\) dostávame obecný graf funkcie tangens. Pri týchto apletoch je dôležité si všimnuť chovanie funkcie pri zmenách jednotlivých parametrov. Napríklad v špecialnom prípade, kde koeficient pri parametre \(b\) je nulový, dostávame konštantnú funkciu.

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Kotangens

Obecný graf funkcie kotangens je znázornený na nasledujúcom obrázku.


Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm cotg}\: (b\cdot x + c) + d.\)

V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

V prípade, že parametre \(a = 1, b = 1, c = 0, d = 0\) dostávame obecný graf funkcie kotangens. Pri týchto apletoch je dôležité si všimnuť chovanie funkcie pri zmenách jednotlivých parametrov. Napríklad v špecialnom prípade, kde koeficient pri parametre \(b\) je nulový, dostávame konštantnú funkciu.

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Prehľad základných tabuľkových hodnôt

0

\({\Large \pi \Large \over \large 6}\)

\({\Large \pi \Large \over \large 4}\)

\({\Large \pi \Large \over \large 3}\)

\({\Large \pi \Large \over \large 2}\)

\( \pi \)

\({\Large 3\pi \Large \over \large 2}\)

\( 2\pi \)

30°

45°

60°

90°

180°

270°

360°

\(\sin x\)

0

\(\Large {1 \over 2}\)

\(\Large {\sqrt{2} \Large \over 2}\)

\(\Large {\sqrt{3} \Large \over 2}\)

1

0

-1

0

\(\cos x\)

1

\(\Large {\sqrt{3} \Large \over 2}\)

\(\Large {\sqrt{2} \Large \over 2}\)

\(\Large {1 \over 2}\)

0

-1

0

1

\({\rm tg}\: x\)

0

\(\Large {\sqrt{3} \Large \over 3}\)

1

\( \sqrt{3} \)

*

0

*

0

\({\rm cotg}\: x\)

*

\(\sqrt{3}\)

1

\(\Large {\sqrt{3} \Large \over 3}\)

0

*

0

*

Poznámka

Symbol * znamená, že pre dané x nie je funkcia definovaná.