\begin{align} \end{align}

Cyklometrické funkcie

Jedná sa o funkcie \(\arcsin x\) (čítame arkussínus), \(\arccos x\) (čítame arkuskosínus), \({\rm arctg}\: x\) (čítame arkustangens), \({\rm arccotg}\: x\) (čítame arkuskotangens), ktoré sú inverzné k funkciam goniometrickým.

Poznámka

Bližšie informácie o inverznej funkcií môžme nájsť v diplomovej práci Funkce.


Funkcie arkussínus a arkuskosínus

Definice

Inverzná funkcia k funkcii sínus, ktorá je definovaná na intervale \(<-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}>,\) sa nazýva arkussínus, zapisujeme \(y = {\rm arcsin}\: x. \) Pričom platí \(x = \sin y,\) kde \(-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}.\)

Poznámka

Na iných intervalov, kde je \(x\) prostá, sa funkcia arkussínus nedefinuje.

Definice

Inverzná funkcia k funkcii kosínus, ktorá je definovaná na intervale \(<0; \pi>,\) sa nazýva arkuskosínus, zapisujeme \(y = {\rm arccos}\: x. \) Pričom platí \(x = \cos y,\) kde \(0 \leq y \leq \pi.\)

Poznámka

Na iných intervalov, kde je \(x\) prostá, sa funkcia arkuskosínus nedefinuje.

Základné vlastnosti cyklometrických funkcií arkussínus a arkuskosínus

V nasledujúcej tabuľke si môžme všimnuť vlastnosti goniometrických funkcií (s ohraničeným definičným oborom) a k nim inverzným cyklometrickým funkciam.

Funkcia

\(\sin x\)

\(\arcsin x\)

\(\cos x\)

\(\arccos x\)

Definičný obor

\(<-\frac {\pi}{2};\ \frac {\pi} {2}>\)

\(<-1;\ 1>\)

\(<0;\ \pi>\)

\(<-1;\ 1>\)

Obor funkčných hodnôt

\(<-1;\ 1>\)

\(<-\frac {\pi}{2};\ \frac {\pi} {2}>\)

\(<-1;\ 1>\)

\(<0;\ \pi>\)

Monotónnosť

funkcia je rastúca

funkcia je rastúca

funkcia je klesajúca

funkcia je klesajúca


Funkcie arkustangens a arkuskotangens

Definice

Inverzná funkcia k funkcii tangens, ktorá je definovaná pre každé \(x \in \mathbb{R},\) sa nazýva arkustangens, zapisujeme \(y = {\rm arctg}\: x. \) Pričom platí \(x = {\rm tg}\: y,\) kde \(-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}.\)

Poznámka

Na iných intervalov, kde je \(x\) prostá, sa funkcia arkustangens nedefinuje.

Definice

Inverzná funkcia k funkcii kotangens, ktorá je definovaná pre každé \(x \in \mathbb{R},\) sa nazýva arkuskotangens, zapisujeme \(y = {\rm arccotg}\: x. \) Pričom platí \(x = {\rm cotg}\: y,\) kde \(0 < y < \pi.\)

Poznámka

Na iných intervalov, kde je \(x\) prostá, sa funkcia arkuskotangens nedefinuje.

Základné vlastnosti cyklometrických funkcií arkustangens a arkuskotangens

V nasledujúcej tabuľke si môžme všimnuť vlastnosti goniometrických funkcií (s ohraničeným definičným oborom) a k nim inverzným cyklometrickým funkciam.

Funkcia

\({\rm tg}\: x\)

\({\rm arctg}\: x\)

\({\rm cotg}\: x\)

\({\rm arccotg}\: x\)

Definičný obor

\((-\frac {\pi}{2};\ \frac {\pi} {2})\)

\(\mathbb{R}\)

\((0;\ \pi)\)

\(\mathbb{R}\)

Obor funkčných hodnôt

\(\mathbb{R}\)

\((-\frac {\pi}{2};\ \frac {\pi} {2})\)

\(\mathbb{R}\)

\((0;\ \pi)\)

Monotónnosť

funkcia je rastúca

funkcia je rastúca

funkcia je klesajúca

funkcia je klesajúca

Grafy cyklometrických a ďalších funkcií

Poznámka

Grafy cyklometrických funkcií sú vytvorené pomocou programu GeoGebra, kde sa používa iné značenie cyklometrických funkcií. Preto napríklad funkcia \({\rm arcsin}\: x\) sa v GeoGebre značí ako \({\rm asin}\: x.\)

Arkussínus

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie arkus sínus.


Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm arcsin}\: (b\cdot x + c) + d.\)

Poznámka

Grafy cyklometrických funkcií sú zobrazované pomocou apletu. V jednotlivých apletoch je možné pomocou posuvníkov meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\) Je dôležité si všímať práve tieto zmeny a uvedomiť si, ako vplýva každý parameter na danú funkciu.

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Arkuskosínus

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie arkuskosínus.


Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm arccos}\: (b\cdot x + c) + d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Arkustangens

Obecný graf funkcie arkustangens je znázornený na nasledujúcom obrázku.


Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm arctg}\: (b\cdot x + c) + d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Arkuskotangens

Obecný graf funkcie arkuskotangens je znázornený na nasledujúcom obrázku.


Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm arccotg}\: (b\cdot x + c) + d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Veta

Pre cyklometrické funkcie platí:

\(\arcsin 0 = 0,\quad \arcsin \frac {1}{2} = \frac {\pi}{6},\quad \arcsin 1 = \frac {\pi}{2},\quad \arcsin (-1) = -\frac {\pi}{2};\)

\(\arccos 0 = \frac{\pi}{2},\quad \arccos \frac {1}{2} = \frac {\pi}{3},\quad \arccos 1 = 0,\quad \arccos (-1) = \pi;\)

\(\rm arctg\ 0 = 0,\quad \rm arctg\ 1 = \frac {\pi}{4};\)

\(\rm arccotg\ 0 = \frac{\pi}{2},\quad \) \(\rm arccotg\ 1 = \frac{\pi}{4}.\)

Poznámka

Dôkaz tejto vety je trivialny, vychádza z vlastnosti inverzných funkcií. Napríklad \(\arcsin 1 = \frac {\pi}{2},\) lebo \(\sin \frac {\pi}{2} = 1.\) Podobne postupujeme v ostatných prípadoch.