\begin{align} \end{align}

Základné goniometrické rovnice

Riešenie základných goniometrických rovníc je viditeľné priamo z grafov goniometrických funkcií a z tabuľkových hodnôt, ako si to môžeme pozrieť na úvodných vzorovo vyriešených príkladoch v rámci tejto kapitoly. Úlohy venované základným goniometrickým rovniciam sú doprevadzané riešenim, poprípade návodmi, ktoré sa zobrazia po kliknutí na prislušný príklad.

Poznámka

Argument \(x\) predstavuje veľkosť uhla, môžme výsledok vyjadriť tiež v oblúkovej alebo v stupňovej miere, napríklad \(\pi = 180°.\)