\begin{align} \end{align}

Zoznam použitých symbolov a značiek

OznačeniePopis označenia
\(\mathbb{Z}\)množina všetkých celých čísel
\(\mathbb{R}\)množina všetkých reálnych čísel
\(a < b\)číslo a je menšie ako číslo b
\(a \leq b\)číslo a je menšie alebo rovné ako číslo b
\(a > b\)číslo a je väčšie ako číslo b
\(a \geq b\)číslo a je väčšie alebo rovné ako číslo b
\(a \in {\rm A}\: , a \notin {\rm A}\: \)a je prvkom množiny A, a nie je prvkom množiny A
\({\rm A}\: \cap {\rm B}\:\)prienik množín A, B
\({\rm A}\: \cup {\rm B}\:\)zjednotenie množín A, B
\(\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}A_k\)zjednotenie všetkých množín \(A_k\), kde \(k \in \mathbb{Z}\)
\(\emptyset\)prázdna množina
\(p \wedge q\)konjunkcia, p a zároveň q
\(p\vee q\)disjunkcia, p alebo q
\(p \Rightarrow q\)p implikuje q, z p plynie q
\(p \Leftrightarrow q\)p je ekvivalentné s q, p práve keď q
\(|x|\)absolutná hodnota čísla x