Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Rejstřík

A

aplety, podmínky funkčnosti
aplet
–  derivace elementárních funkcí
–  derivace jako funkce
–  konvexnost a konkávnost
–  optimalizace, příklady
–  –  cesta na staveniště
–  –  oplocení
–  –  rovnoběžník vepsaný do obdélníku
–  –  rovnoramenný trojúhelník

–  –  stavba bazénu
–  –  trojúhelník pod parabolou
–  –  vitráž
–  –  vzdálenost dvou bodů na dvou křivkách
–  –  vzdálenost dvou pohybujících se osob
–  –  vzdálenost pevného bodu a bodu na křivce
–  průběh funkce
–  příklady tečen
–  sečna a tečna

B

bod
–  inflexní
–  stacionární

–  stacionární, věta
–  stacionární, věta

D

derivace
–  a spojitost
–  definiční obor
–  druhá
–  elementárních funkcí
–  jako funkce
–  nevlastní
–  v bodě

–  v otevřeném intervalu
–  v uzavřeném intervalu
–  vlastní
–  zleva
–  zprava
derivování
–  pravidla

E

extrém
–  globální
–  lokální

–  lokální, věta
–  ostrý lokální

F

funkce
–  cílová
–  klesající, věta
–  konkávní
–  –  v bodě
–  –  v intervalu
–  konstantní, věta
–  konvexní
–  –  v bodě
–  –  v intervalu
–  monotónní

–  monotónní ryze
–  monotónní, věta
–  rostoucí, věta
–  ryze konkávní
–  –  v bodě
–  –  v intervalu
–  ryze konvexní
–  –  v bodě
–  –  v intervalu
–  účelová

G

GeoGebra

 

H

historie

 

I

interval spojitosti

interval spojitosti první derivace, otevřený

J

Java

JavaScript

M

MathJax
maximum
–  globální
–  lokální
–  ostré lokální
–  ostré lokální, věta
metoda tabulková
–  pro hledání inflexních bodů
–  pro hledání ostrých lokálních extrémů

–  pro určování intervalů monotónnosti
–  pro určování intervalů ryzí konvexnosti
–  a ryzí konkávnosti

minimum
–  globální
–  lokální
–  ostré lokální
–  ostré lokální, věta
monotónnost ryzí

O

optimalizace

 

P

pravidla
–  derivování
–  l'Hospitalova
puzzle test
puzzle test, podmínky funkčnosti

problém
–  maximalizační
–  minimalizační
–  optimalizační

R

rovnice
–  sečny

–  tečny
–  tečny, zapsaná pomocí druhé derivace

S

sečna
rovnice

spojitost a derivace

T

tečna
rovnice
–  rovnice zapsaná pomocí derivace

test, puzzle
tlačítka

Z

značení

zobrazování matematických výrazů