Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Pravidla derivování - úvod

V této kapitole se naučíte derivovat většinu funkcí, se kterými jste se na střední škole setkali. K úspěšnému derivování funkcí je nutné znát pravidla pro jejich derivování. Pravidla se dělí na pravidla derivací elementárních funkcí a na obecná pravidla.

Pod tímto úvodem jsou uvedeny tabulky s pravidly derivování. Pravidla jsou rozdělena do pěti částí, podle podkapitol, ve kterých jsou dokázána nebo alespoň podrobněji komentována. V každé z těchto částí, s výjimkou poslední, jsou uvedeny dvě tabulky. Jedna obsahuje pravidla derivací elementárních funkcí a druhá obsahuje obecná pravidla.

V podkapitole Příklady a úlohy jsou uvedeny příklady a úlohy na procvičení derivování. V navazující podkapitole Zjednodušování výrazů si můžete procvičit, jak lze někdy před samotným derivováním derivovaný výraz výhodně zjednodušit a ušetřit si tak mnoho práce navíc. V podkapitole Interaktivní část si můžete prohlédnout pomocí apletu, jak vypadají grafy derivací elementárních funkcí.

Pro tiskovou verzi pravidel ve formátu pdf klikněte >zde<. V tiskových volbách můžete zvolit možnost vytištění dvou stránek na jednu stranu papíru. Pak budete mít všechna pravidla vytištěna na jedené straně.

 

Komentář k tabulkám s pravidly derivování

Ve sloupcích se záhlavím podmínka je uvedena podmínka platnosti pravidla. Není-li tam uvedeno nic, pak pravidlo platí pro všechna reálná \(x\).

Ve sloupcích se záhlavím parametry / konstanty jsou uvedeny parametry, resp. konstanty, které se v pravidle vyskytují, a obor jejich možných hodnot.

V obecných pravidel se vyskytují funkce \(u\) a \(v\). Označují libovolné funkce z množiny reálných čísel do množiny reálných čísel.

Z každého řádku v tabulkách je odkaz na důkaz nebo komentář v příslušné podkapitole.

 

Pravidla derivování I


 
\(y =\)\(y^{\prime} =\)podmínka parametry / konstanty
\(\rm c\) 0   \({\rm c} \in \mathbb R\)
\(x^n\) \(nx^{n-1}\) \(x \in \mathbb R\) \(n \in \mathbb N\)
\(e^x\) \(e^x\) \(x \in \mathbb R\)  

 

pravidlo podmínka
\([au(x)]^{\prime} \; = \; au^{\prime}(x)\) \(u^{\prime}(x)\) existuje, \(a \in \mathbb R\) je konstanta
\([u(x)+v(x)]^{\prime} \; = \; u^{\prime}(x)+v^{\prime}(x)\) \(u^{\prime}(x)\) a \(v^{\prime}(x)\) existují
\([u(x)-v(x)]^{\prime} \; = \; u^{\prime}(x)-v^{\prime}(x)\) \(u^{\prime}(x)\) a \(v^{\prime}(x)\) existují
\([u(x)v(x)]^{\prime} \; = \; u^{\prime}(x)v(x)+u(x)v^{\prime}(x)\) \(u^{\prime}(x)\) a \(v^{\prime}(x)\) existují
 

Pravidla derivování II


 
\(y =\)\(y^{\prime} =\)podmínka parametry / konstanty
\(\sin{x}\) \(\cos{x}\) \(x \in \mathbb R\)  
\(\cos{x}\) \(-\sin{x}\) \(x \in \mathbb R\)  
\(a^x\) \(a^x\ln{a}\) \(x \in \mathbb R\) \(a \in \mathbb R^{+}\)

 

pravidlo podmínka
\([u(v(x))]^{\prime} \; = \; u^{\prime}(v(x))\cdot v^{\prime}(x)\) \(u^{\prime}(v(x))\) a \(v^{\prime}(x)\) existují
 

Pravidla derivování III


 
\(y =\)\(y^{\prime} =\)podmínka parametry / konstanty
\(x^{-1}\) \(-x^{-2}\) \(x \neq 0\)  
\(x^{n}\) \(nx^{n-1}\) \(x \neq 0\) \(n \in \mathbb Z^{-} = \{-1,-2, \ldots \}\)
\({\rm tg}\:x\) \(\Large \frac{1}{\cos^2{x}}\) \(x \neq \Large\frac{\pi}{2}\normalsize + k\pi\),

\(k \in \mathbb Z\)

 
\({\rm cotg}\:x\) \(\Large \frac{-1}{\sin^2{x}}\) \(x \neq k\pi\),

\(k \in \mathbb Z\)

 

 

pravidlo podmínka
\(\Large[\frac{1}{v(x)}]^{\prime}\normalsize \; = \; \Large \frac{-v^{\prime}(x)}{v^2(x)}\) \(v^{\prime}(x)\) existuje, \(v(x) \neq 0\)
\(\Large[\frac{u(x)}{v(x)}]^{\prime}\normalsize \; = \; \Large \frac{u^{\prime}(x)v(x)-u(x)v^{\prime}(x)}{v^2(x)}\) \(u^{\prime}(x)\) a \(v^{\prime}(x)\) existují, \(v(x) \neq 0\)
 

Pravidla derivování IV


 
\(y =\)\(y^{\prime} =\)podmínka parametry / konstanty
\(\ln{x}\) \(\Large\frac{1}{x}\) \(x \in \mathbb R^{+}\)  
\(x^a\) \(ax^{a-1}\) \(x \in \mathbb R^{+}\) \(a \in \mathbb R\)
\(\log_a x\) \(\Large\frac{1}{x\ln{a}}\) \(x \in \mathbb R^{+}\) \(a \in \mathbb R^{+}\setminus \{1\}\)

 

pravidlo podmínka
\(u^{\prime}(x) \; = \; \Large\frac{1}{(u^{-1})^{\prime}(u(x))}\) derivace \((u^{-1})^{\prime}(u(x))\) existuje a je \(\neq 0\),

\(u\) je monotónní a spojitá

Pozor: \(u^{-1}\) označuje inverzní funkci k \(u\) a ne její převrácenou hodnotu \(\Large\frac{1}{u}\)
 

Pravidla derivování V


 
\(y =\)\(y^{\prime} =\)podmínka parametry / konstanty
\(\arcsin{x}\) \(\Large\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\) \(x \in (-1,1)\)  
\(\arccos{x}\) \(\Large\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\) \(x \in (-1,1)\)  
\({\rm arctg}\:x\) \(\Large\frac{1}{1+x^2}\) \(x \in \mathbb R\)  
\({\rm arccotg}\:x\) \(\Large\frac{-1}{1+x^2}\) \(x \in \mathbb R\)