Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Interaktivní část - aplet

V následujícím apletu je zobrazen graf funkce \(y = a x^4 + b x^3+ c x^2 + d x\). V apletu můžete měnit hodnotu koeficientů, a tím měnit tvar grafu funkce. Můžete zvýraznit úseky grafu funkce, v nichž je funkce ryze konvexní a ryze konkávní. Také si můžete nechat zobrazit graf druhé derivace, pomocí které se konvexnost a konkávnost určuje.