Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Zjednodušování výrazů

Mnoho práce lze ušetřit, když před derivováním derivovaný výraz zjednodušíte. V této kapitole jsou uvedeny úlohy, na kterých si můžete tuto dovednost procvičit.


Úloha 1

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{x^2-x-2}{x}}\) za předpokladu, že \(x \neq 0\).


Úloha 2

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{3x+2\sqrt{x}-3}{\sqrt[3]{x}}}\) za předpokladu, že \(x \gt 0\).

Nápověda: \({\large x} = {\large x^1}, \; {\large\sqrt{x}} = {\large x^\frac{1}{2}}, \; {\large\sqrt[3]{x}} = {\large x^\frac{1}{3}}, \; {\Large\frac{x^a}{x^b}} = x^{a-b}\).


Úloha 3

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{(x-1)^3}{x}}\) za předpokladu, že \(x \neq 0\).

Nápověda: V tomto případě je výhodné umocnit čitalel a pak ho vydělit jmenovatelem.


Úloha 4

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{x^2-x-2}{x+1}}\) za předpokladu, že \(x \neq -1\).

Nápověda: Zkontrolujte dosazením, zda je číslo -1, pro které je x + 1 = 0, kořenem čitatele. Pokud ano, pak lze zlomek vykrátit výrazem x + 1.


Úloha 5

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{x^3+1}{x+1}}\) za předpokladu, že \(x \neq -1\).

Nápověda: \(a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)\).


Úloha 6

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{\sqrt{x}\sqrt[3]{x\sqrt{x}}}{x^2}}\) za předpokladu, že \(x \gt 0\).

Nápověda: \(x^a\cdot x^b = x^{a+b}, \; (x^a)^b = x^{ab}\).


Úloha 7

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{\cos{2x}}{\cos{x}+\sin{x}}}\) za předpokladu, že \(\cos{x}+\sin{x} \neq 0\).


Úloha 8

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{1+\cos{2x}}{3\cos{x}}}\) za předpokladu, že \(\cos{x} \neq 0\).


Úloha 9

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{x^2-4x+4}{x+1}}\) za předpokladu, že \(x \neq -1\).

Nápověda: Využijte znalost dělení dvou polynomů.


Úloha 10

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{x^2+2x-1}{x-2}}\) za předpokladu, že \(x \neq 2\).

Nápověda: Využijte znalost dělení dvou polynomů.


Úloha 11

Zjednoduště výraz \({\Large\frac{x-3}{2x^2-5x-3}}\) za předpokladu, že \(2x^2-5x-3 \neq 0\).

Nápověda: Je výhodné zkontrolovat, zda je číslo 3, pro které je x - 3 = 0, kořenem jmenovatele. Pokud ano, pak lze zlomek vykrátit výrazem x - 3.