Tisková verze
\begin{align} \end{align}

L'Hospitalova pravidla

Nejprve je uvedena teorie a pak příklady a úlohy.


Teoretická část

L'Hospitalovo pravidlo 1

 

Nechť \({\large\lim\limits_{x \to a}}f(x) = {\large\lim\limits_{x \to a}}g(x) = 0\).

Nechť navíc existuje vlastní nebo nevlastní \({\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)}\).

Potom existuje také \({\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f(x)}{g(x)}\) a platí

\({\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f(x)}{g(x)} = {\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)}\)

L'Hospitalovo pravidlo 2

 

Nechť \({\large\lim\limits_{x \to a}}|g(x)| = +\infty\).

Nechť navíc existuje vlastní nebo nevlastní \({\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)}\).

Potom existuje také \({\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f(x)}{g(x)}\) a platí

\({\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f(x)}{g(x)} = {\large\lim\limits_{x \to a}}\dfrac{f^{\prime}(x)}{g^{\prime}(x)}\)

 

O limitě \({\large\lim\limits_{x \to a}}f(x)\) nepředpokládáme nic, ani existenci této limity.

Poznámka

Obě pravidla platí rovněž pro limitu v bodě \(a\) zprava a zleva a pro limitu v nevlastních bodech.

Poznámka

Pokud při užití l'Hospitalova pravidla získáme opět limita typu \(\frac{0}{0}\) nebo \(\frac{\infty}{\infty}\), pak můžeme aplikovat toto pravidlo znovu, eventuálně i vícenásobně.


Příklady a úlohy

Zakrytá řešení v úlohách lze odkrýt kliknutím na začerněnou oblast.


Příklad 1

U následujících limit zjistěte, která podmínka pro použití l'Hospitalových pravidel není splněna.

(a)\(\lim\limits_{x \to -1}\dfrac{2x+1}{x+2}\). Tato limita není typu \(\frac{0}{0}\) ani typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
(b)\(\lim\limits_{x \to \pi}\dfrac{\sin{x}}{x}\). Tato limita není typu \(\frac{0}{0}\) ani typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
(c)\(\lim\limits_{x \to 0+}\dfrac{1}{x}\). Tato limita není typu \(\frac{0}{0}\) ani typu \(\frac{\infty}{\infty}\).

Všimněte si, že zadané limity přesto existují. Jejich hodnoty jsou:

(a)-1;
(b)0;
(c)\(+\infty\).

Užití l'Hospitalova pravidla by vedlo k nesprávným výsledkům: (a) 2; (b) -1; (c) 0.


Úloha 1

U následujících limit zjistěte, která podmínka pro použití l'Hospitalových pravidel není splněna.

(a)
\(\lim\limits_{x \to 0+}\dfrac{e^x}{x}\).
Tato limita není typu \(\frac{0}{0}\) ani typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
(b)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\cos{x}}{x^2}\).
Tato limita není typu \(\frac{0}{0}\) ani typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
(c)
\(\lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{x+\cos{x}}{x}\).
Tato limita je sice typu \(\frac{\infty}{\infty}\), ale limita \(\lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{(x+\cos{x})^{\prime}}{(x)^{\prime}}\) neexistuje.

Všimněte si, že zadané limity přesto existují. Jejich hodnoty jsou:

(a)
\(+\infty\);
(b)
\(+\infty\);
(c)
1.     

V případech (a) a (b) by užití l'Hospitalova pravidla vedlo k nesprávným výsledkům 1 a -1/2. V případě (b) by bylo nutno použit l'Hospitalovo pravidlo dvakrát za sebou k získání takového výsledku, přičemž druhé použití pravidla by již bylo správné.


Příklad 2

Určete typ limity. Poté ji vypočítejte pomocí jednoho z l'Hospitalových pravidel.

(a)\(L = \lim\limits_{x \to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2+x-2}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).        \(L = \lim\limits_{x \to 1}\dfrac{(x^2-1)^{\prime}}{(x^2+x-2)^{\prime}} = \lim\limits_{x \to 1}\dfrac{2x}{2x+1} = \dfrac{2}{3}\)
(b)\(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{\ln{x}}{\sqrt{x}}\)
Limita je typu \(\frac{\infty}{\infty}\).        \(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{(\ln{x})^{\prime}}{(\sqrt{x})^{\prime}} = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{2}{\sqrt{x}} = 0\)
(c)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\sin{x}}{x}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).        \(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(\sin{x})^{\prime}}{(x)^{\prime}} = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\cos{x}}{1} = 1\)
(d)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{x^2}{e^x-1}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).        \(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(x^2)^{\prime}}{(e^x-1)^{\prime}} = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{2x}{e^x} = 0\)


Úloha 2

Určete typ limity. Poté ji vypočítejte pomocí jednoho z l'Hospitalových pravidel.

(a)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\sin{3x}}{2x}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(\sin{3x})^{\prime}}{(2x)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{3\cos{3x}}{2}\)
\(\;=\;\)
\(\dfrac{3}{2}\)
(b)\(L = \lim\limits_{x \to 2}\dfrac{x^3-8}{x-2}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 2}\dfrac{(x^3-8)^{\prime}}{(x-2)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 2}\dfrac{3x^2}{1}\)
\(\;=\;\)
\(12\)
(c)\(L = \lim\limits_{x \to 0+}\dfrac{\ln{x}}{\frac{1}{x}}\)
Limita je typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0+}\dfrac{(\ln{x})^{\prime}}{(\frac{1}{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0+}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0+}-x\)
\(\;=\;\)
\(0\)
(d)\(L = \lim\limits_{x \to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^2+x-2}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 1}\dfrac{(x^2-2x+1)^{\prime}}{(x^2+x-2)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 1}\dfrac{2x-2}{2x+1}\)
\(\;=\;\)
\(0\)
(e)\(L = \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x-1}{\ln{x}}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{(x-1)^{\prime}}{(\ln{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{1}{\frac{1}{x}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 1}\;x\)
\(\;=\;\)
\(1\)
(f)\(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{e^x}{x}\)
Limita je typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 1}\dfrac{(e^x)^{\prime}}{(x)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{e^x}{1}\)
\(\;=\;\)
\(+\infty\)


Úloha 3

Určete typ limity. Poté ji vypočítejte pomocí jednoho z l'Hospitalových pravidel.

(a)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{x}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(e^x-e^{-x})^{\prime}}{(x)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}}{1}\)
\(\;=\;\)
\(2\)
(b)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{1-\cos{x}}{{\rm tg}\:x}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(1-\cos{x})^{\prime}}{({\rm tg}\:x)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\sin{x}}{\frac{1}{\cos^2{x}}}\)
\(\;=\;\)
\(0\)
(c)\(L = \lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{1-\cos{x}}{x-2\pi}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{(1-\cos{x})^{\prime}}{(x-2\pi)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{\sin{x}}{1}\)
\(\;=\;\)
\(0\)
(d)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{3x+\sin{2x}}{3x-\sin{2x}}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(3x+\sin{2x})^{\prime}}{(3x-\sin{2x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{3+2\cos{2x}}{3-2\cos{2x}}\)
\(\;=\;\)
\(5\)
(e)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{x-\sin{x}}{x^2-\sin{x}}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(x-\sin{x})^{\prime}}{(x^2-\sin{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{1-\cos{x}}{2x-\cos{x}}\)
\(\;=\;\)
\(0\)


Příklad 3

Vypočítejte pomocí vícenásobného užití l'Hospitalových pravidel následující limity.

(a)\(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{e^x}{x^2}\)
Limita je typu \(\frac{\infty}{\infty}\).        \(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{(e^x)^{\prime}}{(x^2)^{\prime}} = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{e^x}{2x}\)
Limita je opět typu \(\frac{\infty}{\infty}\).        \(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{(e^x)^{\prime}}{(2x)^{\prime}} = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{e^x}{2} = +\infty\)
(b)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{x^2}{1-\cos{x}}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).        \(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(x^2)^{\prime}}{(1-\cos{x})^{\prime}} = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{2x}{\sin{x}}\)
Limita je opět typu \(\frac{0}{0}\).        \(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(2x)^{\prime}}{(\sin{x})^{\prime}} = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{2}{\cos{x}} = 2\)


Úloha 4

Vypočítejte pomocí vícenásobného užití l'Hospitalových pravidel následující limity.

(a)\(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{2^x}{x^2}\)
Limita je typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{(2^x)^{\prime}}{(x^2)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{2^x\ln{2}}{2x}\)
Limita je opět typu \(\frac{\infty}{\infty}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{(2^x\ln{2})^{\prime}}{(2x)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to +\infty}\dfrac{2^x(\ln{2})^2}{2}\)
\(\;=\;\)
\(+\infty\)
(b)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{x^2}{e^x-1-x}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(x^2)^{\prime}}{(e^x-1-x)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{2x}{e^x-1}\)
Limita je opět typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(2x)^{\prime}}{(e^x-1)^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{2}{e^x}\)
\(\;=\;\)
\(2\)
(c)\(L = \lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{(x-2\pi)^2}{1-\cos{x}}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{[(x-2\pi)^2]^{\prime}}{(1-\cos{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{2(x-2\pi)}{\sin{x}}\)
Limita je opět typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{[2(x-2\pi)]^{\prime}}{(\sin{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 2\pi}\dfrac{2}{\cos{x}}\)
\(\;=\;\)
\(2\)
(d)\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{x^3}{x-\sin{x}}\)
Limita je typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(x^3)^{\prime}}{(x-\sin{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{3x^2}{1-\cos{x}}\)
Limita je opět typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(3x^2)^{\prime}}{(1-\cos{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{6x}{\sin{x}}\)
Limita je opět typu \(\frac{0}{0}\).
        
\(L = \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{(6x)^{\prime}}{(\sin{x})^{\prime}}\)
\(\;=\;\)
\(\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{6}{\cos{x}}\)
\(\;=\;\)
\(6\)