Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Průběh funkce - úvod

Tato kapitola neobsahuje žádné příklady a úlohy. Místo toho je v podkapitole Interaktivní část k dispozici aplet, který Vám usnadní určování průběhu Vámi zadaných funkcí.

Postup při vyšetřování průběhu funkce je následující:

 1...... Definiční obor funkce. Funkce sudá, lichá, periodická.
 2...... Body, ve kterých není funkce definována, ale má v nich jednostranné limity, výpočet těchto limit, limity v nevlastních bodech.
 3...... Průsečíky grafu funkce s osami \(x\) a \(y\), znaménka funkčních hodnot.
*4.a) Intervaly spojitosti.
b) Výpočet 1. derivace, nulové body 1. derivace a body, ve kterých neexistuje 1. derivace.
*5...... Lokální extrémy, intervaly monotónnosti.
*6.a) Otevřené intervaly spojitosti první derivace.
b) Výpočet 2. derivace, nulové body 2. derivace a body, ve kterých neexistuje 2. derivace.
*7...... Inflexní body, intervaly konvexnosti a konkávnosti.
 8...... Asymptoty.
 9...... Obor hodnot.
10...... Graf funkce.
(Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny ty části postupu, které lze realizovat na základě
 znalostí nabytých na těchto webových stránkách věnovaným derivacím.)

Uvedený postup vychází z učebnice Hrubého a Kubáta [1]. V ní lze nalézt řešené příklady a řadu úloh.