Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Literatura

[1]
 
Hrubý, D., Kubát, J.: Matematika pro gymnázia. Diferenciální a integrální počet. Vyd. 3.
Praha: Prometheus, 2008.
[2] Jarník, V.: Diferenciální počet. Díl 1. Vyd. 7. nezm. Praha: Academia, 1984.
[3]
 
Petáková, J.: Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Vyd. 1.
Praha: Prometheus, 1998.
[4] Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 1999.

Webové odkazy

[5]
 
Moje škola. Kos, Václav. Česká republika.
http://www.mojeskola.cz
[6]
 
The Math Page – An Approach to Calculus. Spector, Lawrence. USA.
http://www.themathpage.com/aCalc/calculus.htm