Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Důkazy pravidel derivování II

V této podkapilole dokážeme pravidla pro derivování následujících elementárních funkcí:

  • \(y = \sin{x}\);
  • \(y = \cos{x}\);
  • \(y = a^x\), kde \(a \in \mathbb R^{+}\).


Derivace funkce sinus

Pro funkci   \(f : y = \sin{x}\),   \(x \in \mathbb R\),   platí   \(y^{\prime} = \cos{x}\).

Důkaz

Při důkazu se využijí vztahy

\(\sin{\alpha} - \sin{\beta} \; = \; 2\cos{\Large\frac{\alpha+\beta}{2}} \sin{\Large\frac{\alpha-\beta}{2}}, \; \; {\Large\lim\limits_{x \to 0}}{\Large\frac{\sin{x}}{x}} \; = \; 1\).

Poznámka k hodnotě limity \({\Large\lim\limits_{x \to 0}}{\Large\frac{\sin{x}}{x}}.\) Zobrazit


Derivace funkce kosinus

Pro funkci   \(f : y = \cos{x}\),   \(x \in \mathbb R\),   platí   \(y^{\prime} = -\sin{x}\).

Důkaz

Při důkazu se využijí vztahy

\(\cos{\alpha} - \cos{\beta} \; = \; -2\sin{{\Large\frac{\alpha+\beta}{2}}} \sin{{\Large\frac{\alpha-\beta}{2}}}, \; \; {\Large\lim\limits_{x \to 0}}{\Large\frac{\sin{x}}{x}} \; = \; 1\).

Poznámka k hodnotě limity \({\Large\lim\limits_{x \to 0}}{\Large\frac{\sin{x}}{x}}\) je uvedena u důkazu derivace funkce sinus.


Derivace složené funkce

Jestliže existují \(u^{\prime}(v(x))\) a \(v^{\prime}(x)\), pak:   \([u(v(x))]^{\prime} \; = \; u^{\prime}(v(x))\cdot v^{\prime}(x)\).

Bez důkazu

Důkaz svou náročností přesahuje možnosti tohoto webu. Lze ho najít v Jarníkovi [2] na stránkách 217 až 219.


Derivace exponenciální funkce s obecným základem

Pro funkci   \(f : y = a^x\),   \(x \in \mathbb R\),   \(a \in \mathbb R^{+}\),   platí   \(y^{\prime} = a^x\ln{a}\).

Poznámka: Všimněte si, že když se základ \(a\) rovná Eulerovu číslu \(e\), tak \(\ln{a} = \ln{e} = 1\). Derivace pak odpovídá derivaci funkce \(y = e^x\).

Důkaz

Při důkazu se využije pravidlo pro derivaci složené funkce a vztah

\(a^x \; = \; (e^{\ln{a}})^x \; = \; e^{x\ln{a}}\).