Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Příklady a úlohy

K pohodlnému porozumění řešení uvedených příkladů a úloh si vytiskněte tiskovou verzi pravidel derivování, která je k dispozici >zde<.

Zobrazit


Pravidla pro derivování funkcí au, u + v, u - v


Příklad 1

Vypočítejte derivaci funkce \(y = 3x^7-\Large\frac{2x^2-1}{4}\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; \Large ( \normalsize 3x^7-{\Large\frac{2x^2-1}{4})^{\prime}} \; = \; (3x^7)^{\prime}-{\Large (\frac{2x^2-1}{4})^{\prime}} \; =\)

 

\(= \; 3(x^7)^{\prime}-{\Large ( \frac{1}{4}}\cdot (2x^2-1) {\Large )^{\prime}} \; = \; 3\cdot 7x^6-{\Large\frac{1}{4}}\cdot (2x^2-1)^{\prime} \; =\)

 

\(= 21 x^6-{\Large\frac{1}{4}} (2(x^2)^{\prime}-(1)^{\prime}) \; = \; 21 x^6-{\Large\frac{1}{4}} (2\cdot 2x-0) \; = 21x^6-x\)


Úloha 1

Vypočítejte derivaci funkce \(y = e^x-x+2\).


Úloha 2

Vypočítejte derivaci funkce \(y = 2e^x+{\Large\frac{x^3}{3}}-2x^2-3\pi\).


Úloha 3

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \pi x^4-{\Large\frac{x^2+2x}{2}}\).


Pravidlo pro derivování součinu funkcí u∙v


Příklad 2

Vypočítejte derivaci funkce \(y = 3xe^x+x^2-1\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; (3xe^x+x^2-1)^{\prime} \; = \; 3(xe^x)^{\prime}+(x^2)^{\prime}-(1)^{\prime} \; = \; 3[x(e^x)^{\prime}+(x)^{\prime}e^x] \; +\)

\(+ \; 2x-0 \; = \; 3[xe^x+1\cdot e^x] + 2x \; = \; 3e^x(x+1)+2x\)


Úloha 4

Vypočítejte derivaci funkce \(y = (x^2-1)e^x\).


Úloha 5

Vypočítejte derivaci funkce \(y = -x^2e^x+2xe^x\).


Úloha 6

Vypočítejte derivaci funkce \(y = e^{2x}\).

Nápověda: \(e^{2x}= e^x\cdot e^x\).


Derivace funkce sinus, kosinus a exponenciální funkce o obecném základu


Příklad 3

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \sin{x}\cos{x}\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; (\sin{x}\cos{x})^{\prime} \; = \; (\sin{x})^{\prime}\cos{x}+\sin{x}(\cos{x})^{\prime} \; = \; \cos{x}\cos{x} \; +\)

\(+ \; \sin{x}(-\sin{x}) \; = \; \cos^2{x} - \sin^2{x} \; = \; \cos{2x}\)


Příklad 4

Vypočítejte derivaci funkce \(y = e^x(\sin{x}+\cos{x})\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; [e^x(\sin{x}+\cos{x})]^{\prime} \; = \; (e^x)^{\prime}(\sin{x}+\cos{x}) + e^x(\sin{x}+\cos{x})^{\prime} \; =\)

\(= \; e^x(\sin{x}+\cos{x}) + e^x[(\sin{x})^{\prime}+(\cos{x})^{\prime}] \; =\)

\(= \; e^x(\sin{x}+\cos{x}) + e^x(\cos{x}-\sin{x}) \; = \; 2e^x\cos{x}\)


Úloha 7

Vypočítejte derivaci funkce \(y = 3\cos{x}-4\sin{x}+3^x\).


Úloha 8

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \sin^2{x}\).

Nápověda: \(\sin^2{x} = \sin{x} \cdot \sin{x}\).


Úloha 9

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \cos^2{x}\).

Nápověda: \(\cos^2{x} = \cos{x} \cdot \cos{x}\).


Úloha 10

Vypočítejte derivaci funkce \(y = 2^x \cdot 3^x\).

Počítejte nejprve jako derivaci součinu a pak přímo s využitím vztahu \(2^x \cdot 3^x = 6^x\).


Složená funkce

Co je to složená funkce? Tento pojem si zjednodušeně vysvětlíme pomocí následujících dvou ilustrací.

Ilustrace 1: Jestliže \(u(x)=x^5\) a \(v(x)=x^2+1\), pak \(u(v(x))=[v(x)]^5=(x^2+1)^5\) je složená funkce. Pátá mocnina se v ní počítá jako poslední, proto je \(u\) vnější funkce a \(v\) je vnitřní funkce.

Ilustrace 2: Jestliže \(u(x)=\sqrt[4]{x}\) a \(v(x)=\cos{x}\), pak \(u(v(x))=\sqrt[4]{v(x)}=\sqrt[4]{\cos{x}}\) je opět složená funkce. Čtvrtá odmocnina se v ní počítá jako poslední, proto je \(u\) vnější funkce a \(v\) je vnitřní funkce.

K rozeznání toho, co je vnější funkce u složené funkce, si položte otázku, co se vypočítává naposledy.

V následujícím příkladě a úlohách budeme rozkládat složené funkce na vnější a vnitřní funkce. Možná si všimnete, že tento rozklad není vždy jednoznačný. Vždy budeme usilovat o to, aby vnější funkce byla některou z funkcí uvedených v pravidlech derivování, to jsou elementární funkce, nebo aby to byla taková funkce násobená konstantou.


Příklad 5

Rozložte funkci \(f(x) = \sqrt{x^3+2}\) na vnější funkci \(u(x)\) a vnitřní funkci \(v(x)\) tak, aby při jejich složení platilo \(f(x) = u(v(x))\).

Řešení
 

\(u(x) = \sqrt{x} \;\) a \(\; v(x) = x^3+2\).

Vnější funkce \(u(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}\) je elementární funkce. Je to mocninná funkce s exponentem jedna polovina.


Úloha 11

Rozložte funkci \(f(x) = \sin^3{x}\) na vnější funkci \(u(x)\) a vnitřní funkci \(v(x)\) tak, aby při jejich složení platilo \(f(x) = u(v(x))\).

Zobrazit řešení


Úloha 12

Rozložte funkci \(f(x) = \Large\frac{2}{x^2+3\cos{x}}\) na vnější funkci \(u(x)\) a vnitřní funkci \(v(x)\) tak, aby při jejich složení platilo \(f(x) = u(v(x))\).

Zobrazit řešení


Úloha 13

Rozložte funkci \(f(x) = -\pi\cos(3+e^x)\) na vnější funkci \(u(x)\) a vnitřní funkci \(v(x)\) tak, aby při jejich složení platilo \(f(x) = u(v(x))\).

Zobrazit řešení


Pravidlo pro derivování složené funkce u ○ v

Zápis \((u\circ v)(x)\) je jiným zápisem pro \(u(v(x))\).

Návod k derivování: Zobrazit


Příklad 6

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \sin(x^2+\Large\frac{\pi}{2}\normalsize)\).

Řešení
 

Vnější funkce je \(u(x) = \sin{x}\). Vnitřní funkce je \(v(x) = x^2+\Large\frac{\pi}{2}\).

\(y^{\prime} \; = \; [\sin(x^2+\Large\frac{\pi}{2}\normalsize)]^{\prime} \; = \; \sin^{\prime}(x^2+\Large\frac{\pi}{2}\normalsize)\cdot (x^2+\Large\frac{\pi}{2}\normalsize)^{\prime} \; = \; \cos(x^2+\Large\frac{\pi}{2}\normalsize)\cdot 2x \; =\)

\(= \; 2x\cos(x^2+\Large\frac{\pi}{2}\normalsize) \; = \; -2x\sin(x^2)\)


Příklad 7

Vypočítejte derivaci funkce \(y = (x^3-x)^5\).

Řešení
 

Vnější funkce je \(u(x) = x^5\). Vnitřní funkce je \(v(x) = x^3-x\).

\(y^{\prime} \; = \; [(x^3-x)^5]^{\prime} \; = \; 5(x^3-x)^4 \cdot (x^3-x)^{\prime} \; = \; 5(x^3-x)^4 (3x^2-1)\)


Příklad 8

Vypočítejte derivaci funkce \(y = 3^{\cos{x}}\).

Řešení
 

Vnější funkce je \(u(x) = 3^x\). Vnitřní funkce je \(v(x) = \cos{x}\).

\(y^{\prime} \; = \; [3^{\cos{x}}]^{\prime} \; = \; 3^{\cos{x}}(\ln{3})\cdot (\cos{x})^{\prime} \; = \; 3^{\cos{x}}(\ln{3}) \cdot (-\sin{x}) \; =\)

\(= \; -(\ln{3})\cdot \sin{x} \cdot 3^{\cos{x}}\)


Úloha 14

Vypočítejte derivaci funkce \(y = e^{3x}\) pomocí pravidla pro derivaci složené funkce.


Úloha 15

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \sin{e^x}\).


Úloha 16

Vypočítejte derivaci funkce \(y = (x^2+2x-1)^7\).


Úloha 17

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \sin^2(x^3-4x)\).

Pomůcka: \(2\sin{\alpha}\cos{\alpha} = \sin{2\alpha}\)


Pravidlo pro derivování „převrácené“ funkce a podílu dvou funkcí


Příklad 9

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \Large\frac{-2}{x^3-x}\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; \Large[\frac{-2}{x^3-x}]^{\prime}\normalsize \; = \; {-2}\Large[\frac{1}{x^3-x}]^{\prime}\normalsize = \; {-2}\Large\frac{-(x^3-x)^{\prime}}{(x^3-x)^2}\normalsize \; = \; \Large\frac{2(3x^2-1)}{(x^3-x)^2}\)


Příklad 10

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \Large\frac{-3x+1}{x^2+2}\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; \Large[\frac{-3x+1}{x^2+2}]^{\prime}\normalsize \; = \; \Large\frac{(-3x+1)^{\prime}(x^2+2)-(-3x+1)(x^2+2)^{\prime}}{(x^2+2)^2}\normalsize =\)

 

\(= \; \Large\frac{-3(x^2+2)-(-3x+1)2x}{(x^2+2)^2}\normalsize \; = \; \Large\frac{-3x^2-6-2x(-3x+1)}{(x^2+2)^2}\normalsize \; =\)

 

\(= \; \Large\frac{-3x^2-6+6x^2-2x}{(x^2+2)^2}\normalsize \; = \; \Large\frac{3x^2-2x-6}{(x^2+2)^2}\)


Úloha 18

Vypočítejte derivaci funkce \(y = x + \Large\frac{1}{2x^2}\).


Úloha 19

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \Large\frac{3x+1}{x^2-2}\).


Derivace funkcí tangens a kotangens


Úloha 20

Vypočítejte derivaci funkce \(y = {\rm tg}\:x - {\rm cotg}\:x\).


Úloha 21

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \Large\frac{{\rm tg}\:x}{x}\).


Derivace logaritmické funkce


Příklad 11

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \ln(1+e^x)\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; [\ln(1+e^x)]^{\prime} \; = \; [\ln^{\prime}(1+e^x)]\cdot (1+e^x)^{\prime} \; = \; \Large\frac{1}{1+e^x}\normalsize\cdot e^x \; = \; \Large\frac{e^x}{1+e^x}\)


Příklad 12

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \log_2(2^x+2^{-x})\).

Řešení
 

\(y^{\prime} \; = \; [\log_2(2^x+2^{-x})]^{\prime} \; = \; [\log_2^{\prime}(2^x+2^{-x})]\cdot (2^x+2^{-x})^{\prime} \; =\)

 

\(= \; \Large\frac{1}{(2^x+2^{-x})\ln{2}}\normalsize\cdot ((2^x)^{\prime}+(2^{-x})^{\prime}) \; = \; \Large\frac{(2^x)^{\prime}+(2^{-x})^{\prime}}{(2^x+2^{-x})\ln{2}}\normalsize \; =\)

 

\(= \; \Large\frac{2^x\ln{2} \; + \; 2^{-x}\ln{2}\cdot(-x)^{\prime}}{(2^x+2^{-x})\ln{2}}\normalsize\; = \; \Large\frac{(2^x \; + \; 2^{-x}\cdot(-1))\ln{2}}{(2^x+2^{-x})\ln{2}}\normalsize\; = \; \Large\frac{2^x - 2^{-x}}{2^x+2^{-x}}\)


Úloha 22

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \ln^2{x}\).


Úloha 23

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \log_2(1+2^x)\).


Úloha 24

Vypočítejte derivaci funkce \(y = \log_3(3^x+3^{-x})\).


Derivace mocninné funkce s obecným exponentem


Příklad 13

Vypočítejte derivaci funkce    \(\Large y = \sqrt[3]{x^2+2}\).

Řešení
 

\(\Large y^{\prime} \; = \; [\sqrt[3]{x^2+2}]^{\prime} \; = \; \Large[(x^2+2)^\frac{1}{3}]^{\prime} \; =\)

 

\(\Large = \; \frac{1}{3}(x^2+2)^{-\frac{2}{3}}\cdot (x^2+2)^{\prime} \; =\; \frac{1}{3}(x^2+2)^{-\frac{2}{3}}\cdot 2x \; =\)

 

\(\Large = \; \huge\frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+2)^2}}\)


Úloha 25

Vypočítejte derivaci funkce    \(\Large y = 4\sqrt[4]{2+\cos{x}}\).


Úloha 26

Vypočítejte derivaci funkce    \(\Large y = \sin(3+\sqrt{2x})\).