Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Interaktivní část

Aplet

Pod následujícím apletem si můžete zvolit jednu z elementárních funkcí ke zkoumání. Můžete uchopit bod \(x_0\) na ose \(x\) a pohybovat jím. Zaškrtnutím políčka zobrazit bod \([x_0;f^{\prime}(x_0)]\) uvidíte zobrazenou hodnotu derivace této funkce odpovídající příslušné hodnotě \(x_0\) na ose \(x\). Pokud navíc zaškrtnete políčko zanechat stopu, začnou se vám vykreslovat body grafu derivace při pohybování bodem \(x_0\).