Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Použití tlačítek

V celé práci se objevuje pět druhů tlačítek. Po kliknutí na příslušné tlačítko:

hvězdičkase odkryje nebo skryje rozšíření látky
otazníkse odkryje nebo skryje celé řešení úlohy
dalšíse odkryje první nebo další krok řešení úlohy
odkryj všese odkryjí všechny kroky řešení úlohy
skryjse skryjí všechny odkryté kroky řešení úlohy
 

Použité značení

Množiny

\(\mathbb N\)všechna přirozená čísla; tedy {1,2,3,...}
\(\mathbb R\)všechna reálná čísla
\(\mathbb R^{+}\)všechna kladná reálná čísla; tedy interval \((0,+\infty)\)
\(\mathbb R^{+} \setminus \{1\}\)všechna kladná reálná čísla bez čísla 1
\(\mathbb Z\)všechna celá čísla; tedy {...,-2,-1,0,1,2,...}
\(\mathbb Z^{-}\)všechna záporná celá čísla; tedy {-1,-2,-3,...}

Intervaly

\((a,b)\)otevřený interval; \(a\), \(b\) nejsou prvky tohoto intervalu
\(\langle a,b\rangle\)uzavřený interval; \(a\), \(b\) jsou prvky tohoto intervalu
\((a,b\rangle\)polouzavřený interval; \(a\) není prvkem tohoto intervalu a \(b\) je prvkem
\(\langle a,b)\)polouzavřený interval; \(a\) je prvkem tohoto intervalu a \(b\) není prvkem

V případě, že jedna z mezí bude desetinné číslo, použijeme k jejich oddělení středník místo čárky.

Grafy funkcí

Bod leží na grafutento bod patří do grafu funkce
Bod neleží na grafutento bod nepatří do grafu funkce

Derivace funkcí

\(f^{\prime}\)funkce, která je derivací nebo také první derivací funkce \(f\)
\(f^{\prime}(x)\)hodnota derivace funkce \(f\) v bodě \(x\)
\(D(f^{\prime})\)definiční obor derivace funkce \(f\)
\(y^{\prime} = \;\: ...\)předpis pro derivaci funkce zadané předpisem \(y = \;\: ...\)
\(f^{\prime\prime}\)funkce, která je druhou derivací funkce \(f\)
\(f^{\prime\prime}(x)\)hodnota druhé derivace funkce \(f\) v bodě \(x\)

Specifická značení

Značení, která jsou specifická jen pro tyto webové stránky a jen pro výklad derivací, jsou vysvětlena vždy v příslušné podkapitole, ve které jsou použita.