Tisková verze
\begin{align} \end{align}

L'Hospitalova pravidla - úvod

Výpočet některých limit funkcí je výrazně zjednodušen pomocí užití l'Hospitalových pravidel. Hlavními kandidáty na užití l'Hospitalových pravidel jsou limity typu \(\frac{0}{0}\) a \(\frac{\infty}{\infty}\). Myšlenka l'Hospitalových pravidel je, že za určitých podmínek lze vyjádřit limitu podílu dvou funkcí jako limitu podílu jejich derivací. Přesné podmínky pro aplikaci l'Hospitalových pravidel si vyložíme v následující podkapitole.