Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Důkazy pravidel derivování IV

V této podkapilole dokážeme pravidla pro derivování následujících elementárních funkcí:

  • \(y = \ln{x}\);
  • \(y = x^a\), kde \(a \in \mathbb R\);
  • \(y = \log_a x\), kde \(a \in \mathbb R^{+}\setminus \{1\}\).

Dále dokážeme pravidlo pro derivaci funkce \(u\) pomocí derivace její inverzní funkce \(u^{-1}\):

  • \(u^{\prime}(x) \; = \; \Large\frac{1}{(u^{-1})^{\prime}(u(x))}\).


Derivace funkce pomocí derivace inverzní funkce

Definice

Inverzní funkce k prosté funkci \(u\) je funkce označená jako \(u^{-1}\), pro kterou platí:

  • \(D(u^{-1})=H(u)\) a zároveň
  • každému \(y \in D(u^{-1})\) je přiřazeno právě to \(x \in D(u)\), pro které je \(u(x) = y\).

Věta

Nechť funkce \(u\) je monotónní a spojitá a nechť derivace \((u^{-1})^{\prime}(u(x))\) existuje a je různá od nuly.
Potom platí

\(u^{\prime}(x) \; = \; \Large\frac{1}{(u^{-1})^{\prime}(u(x))}\).

Důkaz

Bez důkazu budeme vycházet z předpokladu, že \(u^{\prime}(x)\) existuje.

Dále využijeme skutečnost, že \(u^{-1}(u(x)) = x\) pro všecha \(x \in D(u)\).


Derivace logaritmické funkce se základem e

Pro funkci   \(f : y = \ln{x}\),   \(x \in \mathbb R^{+}\),   platí   \(y^{\prime} = \Large\frac{1}{x}\).

Důkaz

Při důkazu se využije pravidlo pro derivaci funkce pomocí derivace inverzní funkce.


Derivace mocninné funkce s obecným exponentem

Pro funkci   \(f : y = x^a\),   \(x \in \mathbb R^{+}\),   \(a \in \mathbb R\),   platí   \(y^{\prime} = \large ax^{a-1}\).

Exponent není označen písmenem \(n\), protože písmeno \(n\) je vyhrazeno pro přirozená a celá čísla.

Důkaz

Při důkazu se využije pravidlo pro derivaci složené funkce a vztah

\(x^a = e^{a\ln{x}}\).


Derivace logaritmické funkce s obecným základem

Pro funkci   \(f : y = \log_a x\),   \(x \in \mathbb R^{+}\),   \(a \in \mathbb R^{+}\setminus \{1\}\),   platí   \(y^{\prime} = \Large\frac{1}{x\ln a}\).

Důkaz

Při důkazu se využije vztah

\(\log_a x = \Large\frac{\ln{x}}{\ln{a}}\).