Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Důkazy pravidel derivování V

V této podkapilole dokážeme pravidla pro derivování následujících elementárních funkcí:

  • \(y = \arcsin{x}\);
  • \(y = \arccos{x}\);
  • \(y = {\rm arctg}\: x\);
  • \(y = {\rm arccotg}\: x\).

Při důkazu derivací všech těchto funkcí se využívá pravidlo pro derivaci funkce pomocí derivace inverzní funkce.


Derivace funkce arkussinus

Pro funkci   \(f : y = \arcsin{x}\),   \(x \in (-1,1)\),   platí   \(y^{\prime} = \Large\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\).

Důkaz

Při důkazu se využije vztah

\(\cos{\alpha} = \sqrt{1-\sin^2{\alpha}}\)

který platí pro \(\alpha \in (-\Large\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\normalsize )\).


Derivace funkce arkuskosinus

Pro funkci   \(f : y = \arccos{x}\),   \(x \in (-1,1)\),   platí   \(y^{\prime} = \Large\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\).

Důkaz

Při důkazu se využije vztah

\(\sin{\alpha} = \sqrt{1-\cos^2{\alpha}}\)

který platí pro \(\alpha \in (0,\pi)\).


Derivace funkce arkustangens

Pro funkci   \(f : y = {\rm arctg}\: x\),   \(x \in \mathbb R\),   platí   \(y^{\prime} = \Large\frac{1}{1+x^2}\).

Důkaz

Při důkazu se využije vztah

\(\cos^2{\alpha} = \Large\frac{1}{1+{\rm tg}^2\alpha}\)

který platí pro \(\alpha \in (-\Large\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\normalsize )\).


Derivace funkce arkuskotangens

Pro funkci   \(f : y = {\rm arccotg}\: x\),   \(x \in \mathbb R\),   platí   \(y^{\prime} = \Large\frac{-1}{1+x^2}\).

Důkaz

Při důkazu se využije vztah

\(\sin^2{\alpha} = \Large\frac{1}{1+{\rm cotg}^2\alpha}\)

který platí pro \(\alpha \in (0,\pi)\).