Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Zavedení derivace - úvod

V této kapitole si stručně ukážeme, jak došlo k vytvoření pojmu derivace z pojmu tečny. Tečnu ke křivce v nějakém bodě křivky lze intuitivně charakterizovat jako přímku, která tímto bodem prochází, a která se k této křivce v tomto bodě určitým způsobem dostatečně přimyká. K odvození rovnice tečny budeme potřebovat pojem sečna. Sečna křivky je přímka, která prochází dvěma různými body dané křivky.

Derivací funkce \(f\) v nějakém bodě \(x\) se rozumí, stručně řečeno, hodnota směrnice tečny ke grafu funkce v bodě \([x;f(x)]\).

Porozumění textu v této kapitole předpokládá znalost definice limity a práce s limitami.