\begin{align} \end{align}

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Logo MFF UK

Karel Trnka

Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu

Katedra didaktiky matematiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika
Studijní obor: Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ
Učitelství matematiky-informatiky pro SŠUčitelství matematiky-informatiky pro SŠ
Praha 2012