NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie

Na semináři jsou referovány nové nebo aktuální výsledky z oboru stochastické geometrie, integrální geometrie, geometrické pravděpodobnosti, geometrické statistiky a stereologie.


Seminář se koná zpravidla jednou za dva týdny, v úterý od 15:40 do 17:10 v seminární místnosti Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Karlín, Sokolovská 83, 1. patro). Zájemci jsou srdečně zváni.

Program semináře:

 sem-stoch-geom Zimní semestr 2023/24:


10.10.2023 Jiří Dvořák: Bayesovská analýza nehomogenních boolských modelů
24.10.2023 Martina Petráková: Beta-Circular Riesz gas: existence a vlastnosti
14.11.2023 Matthias Eckhardt (Humboldt University of Berlin): Planar point processes with composition-valued marks and extensions to more challenging mark objects
21.11.2023 Orkun Furat (Universität Ulm): Methods from machine learning and spatial stochastic modeling for the characterization of complex microstructures
5.12.2023 Jan Kotrbatý: An algebraic perspective on inequalities in convex geometry (v rámci Algebra colloquium, K1)
19.12.2023 Tomáš Mrkvička (JČU): Obálky míry nepravdivých objevů
9.1.2024 Daniela Flimmel: Perturbované mřížky

Historie:

letní semestr 2022/23
zimní semestr 2022/23
letní semestr 2021/22
zimní semestr 2021/22
letní semestr 2020/21
zimní semestr 2020/21
letní semestr 2019/20
zimní semestr 2019/20
letní semestr 2018/19
zimní semestr 2018/19
letní semestr 2017/18
zimní semestr 2017/18
letní semestr 2016/17
zimní semestr 2016/17
letní semestr 2015/16
zimní semestr 2015/16
letní semestr 2014/15
zimní semestr 2014/15
letní semestr 2013/14
zimní semestr 2013/14
letní semestr 2012/13
zimní semestr 2012/13
letní semestr 2011/12
zimní semestr 2011/12
letní semestr 2010/11
zimní semestr 2010/11
letní semestr 2009/10
zimní semestr 2009/10
letní semestr 2008/09
zimní semestr 2008/09
letní semestr 2007/08
zimní semestr 2007/08
letní semestr 2006/07
zimní semestr 2006/07
letní semestr 2005/06
zimní semestr 2005/06