Letní semestr 2022/23:


21.2.2023 Jan Rataj: Střední Eulerova charakteristika stacionárních náhodných množin
7.3.2023 Jiří Dvořák: Preferential sampling v prostorové statistice
21.3.2023 Dominik Beck: Momenty determinantů náhodných matic
4.4.2023 Dominik Beck: Momenty determinantů náhodných matic, pokračování
18.4.2023 Tomáš Mrkvička (JČU České Budějovice): Výhody neparametrického testování v prostorové statistice
2.5.2023 Jan Krejčí (ZČU Plzeň): Náhodné množiny v úloze sledování více objektů
16.5.2023 Viktor Beneš: Částice na hranicích zrn - matematický popis
14.9.2023, 10:00 Christian Hirsch (University Aarhus): Normal approximation for Gibbs processes via disagreement couplings