Zimní semestr 2022/23:


11.10.2022 Alexander Zass (WIAS Berlin): Interacting diffusions as marked Gibbs point processes
25.10.2022 Martina Petráková: O existenci Gibbsových kótovaných bodových procesů s aplikací ve stochastické geometrii
8.11.2022 Dominik Beck: Střední vzdálenosti v mnohostěnech
22.11.2022 David Coufal (UI AV ČR): Generativní adversiální sítě
6.12.2022 Claudia Redenbach (TU Kaiserslautern) Image segmentation by neural networks trained on synthetic data
3.1.2023 Daniela Flimmel: Ne-hyperuniformita Gibbsových bodových procesů