Letní semestr 2014/15:

17.2.2015 Jakub Staněk: 3D model mikrostruktury s fázemi tvořícími spojité komponenty
3.3.2015,

12:20 K1

Eva B. Vedel Jensen (Aarhus University): Rotational integral geometry and its applications in stereology
10.3.2015 Lothar Heinrich (Universität Augsburg): Bounds of chord power integrals for some classes of convex bodies and a remark on determinantal point processes
31.3.2015 Jiří Janáček (FzÚ AV ČR): O kovariogramu množiny s konečným perimetrem
14.4.2015 Jan Rataj: Zobecnění kinematických rovností integrální geometrie pro singulární množiny
28.4.2015 Zbyněk Pawlas: Statistika náhodných kótovaných uzavřených množin
12.5.2015 Jakub Večeřa: Interakční procesy faset, asymptotika pro rostoucí intenzitu
16.6.2015,

15:40 K3

Markus Baaske (TU Freiberg) A quasi-likelihood approach to general parameter estimation problems with application to a Boolean model with discs