MAT091 Seminář ze stochastické geometrie

Zimní semestr 2007/08:


2.10.2007
Informace z workshopů a kongresů (V. Beneš, J. Janáček,  J. Rataj)
16.10.2007
Jan Rataj: Brownův pohyb a jeho okolí, střední Eulerova charakteristika
30.10.2007
Viktor Beneš: Aplikace bodových procesů v neurofyziologii
13.11.2007
Jürgen Pilz (University of Klagenfurt): Bayesian geostatistical prediction and design
27.11.2007
Zbyněk Pawlas: Gamma rozdělení ve stochastické geometrii
11.12.2007
Tomáš Mrkvička: O testu dobré shody pro nestacionární rozdělení značek ve značkovaném Poissonově procesu
8.1.2008
Kateřina Helisová: Odhady parametrů v modelu pro náhodné sjednocení interaktivních kruhů
22.1.2008
Martina Zähle (FSU Jena): Curvatures and fractals