Letní semestr 2013/14:


25.2.2014 Zbyněk Pawlas: Mixing podmínky pro bodové procesy
11.3.2014 Tomáš Mrkvička (JČU): Obecné řešení problému vícenásobného testování pro Monte Carlo testy
25.3.2014 Jan Rataj: Náhodné množiny s konečným perimetrem
8.4.2014 Viktor Beneš: Rozklad chaosu u funkcionálů Poissonových procesů
22.4.2014 Michal Matuszak (Torun): Image segmentation by locally specified multi-coloured polygonal Markov fields
29.4.2014 Eva B. Vedel Jensen (Aarhus): Stereology of tensors
6.5.2014 Markéta Zikmundová: Funkcionály bodových procesů s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu